Header image

Wat is de basiskwaliteit van ons landschap?

WINTERSWIJK - Door de vele functies - zoals landbouw, recreatie, bedrijvigheid, et cetera - staat de natuurkwaliteit in ons buitengebied onder druk. Planten en dieren die jaren geleden nog in grote getalen voorkwamen, worden steeds zeldzamer. Maar hoe staat het er nu precies voor? Om dat te bepalen slaan de gemeenten Oost Gelre, Aalten en Winterswijk de handen ineen. In een pilot brengen ze voor een afgebakend gebied de basiskwaliteit natuur en landschap in kaart, om met die gegevens vervolgacties te bepalen.

In een eerdere fase is voor de regio Achterhoek al vastgesteld wat de kaders van die basiskwaliteit zouden moeten zijn. Wanneer is de kwaliteit van een landschap op orde? De drie gemeenten kijken nu op basis van deze kaders specifiek naar het gebied op de gemeentegrenzen, tussen Dale, Vragender en Miste.

Werkwijze
Specialisten Anton Stortelder en Robert Kwak zullen deze basiskwaliteit dit jaar in kaart gaan brengen. Dat doen ze aan tafel, in gesprekken met inwoners, agrariërs, natuurkenners en beleidsmedewerkers van de gemeenten. Maar natuurlijk ook in het veld, door landschappen te analyseren en te kijken hoe vaak bepaalde plant- en diersoorten voorkomen.

Mogelijk vervolg
Mocht deze manier van werken in de pilot een succes blijken, dan gaan we op basis van de ervaringen kijken hoe we het verdere landschap binnen onze drie gemeenten in kaart zouden kunnen gaan brengen.


Ander nieuws