Header image

Fietsenstalling en speeltuintje bij De Driehoek in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Gemeente Oost Gelre heeft aan café-restaurant De Driehoek een vergunning verleend voor een speelplek en fietsenstalling. Inmiddels is begonnen met de aanleg. De vergunning is tijdelijk. Op de lange termijn zal het weer mogelijk worden om woningen op de hoek te bouwen. Hiervoor is een masterplan in ontwikkeling om rond de Driehoek, waarbij de industrie moet wijken voor wonen en verblijven.

Het gaat om een tijdelijke voorziening, zegt gemeente Oost Gelre. De groene plek blijft grotendeels groen en wordt met een strook terras en een speeltoestel ingericht. Aan de zijde van de Aaltenseweg wordt een haag geplant. De bestaande boom blijft staan en behoudt de ruimte er omheen. De boom is een eik die door Herman Hulshof bij zijn afscheid van zijn familieonderneming, in 2018 plantte als dank voor 171 jaar samenwerking van de familie Hulshof met de gemeenschap in Lichtenvoorde. Koninklijke Hulshof Tanneries was toen na een doorstart overgenomen door Rompa-Vitelco.

In datzelfde jaar ging er ook een streep door de plannen om op die hoek Lievelderweg-Aaltenseweg appartementen te bouwen. Het plan om daar een appartementengebouw te realiseren liep vanaf 2004. Het stukje terrein ligt sinds eindjaren '90 braak na de sloop van de zogenaamde diaconiewoningen van de kerk. Toen in 2015 Achterhoekse gemeenten besloten minder woningen te bouwen om de aanstaande demografische krimp op te vangen, werd met de ontwikkelaar en eigenaar van de grond, bouwbedrijf Hoenderboom uit Zieuwent overeenstemming bereikt voor een grondruil. Het besluit had vooral ook te maken met de kwaliteit van het plan op die locatie met pal aan de overkant de ligging van de grote leerlooierij. De grond naast café-restaurant De Driehoek, kreeg de bestemming 'groen'. Met deze bestemming is het mogelijk ruimte te geven aan groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen en straatmeubilair, voet- en fietspaden, water en waterhuishoudkundige voorzieningen en speelvoorzieningen, aldus een reactie van de gemeente Oost Gelre.Ander nieuws