Header image

Gemeente Winterswijk investeert in de toekomst

WINTERSWIJK - Het college van burgemeester en wethouders presenteert vandaag de Begroting 2022. Deze begroting staat in het teken van investeringen in de Winterswijkse toekomst. Met geld voor onder andere WoooW (Cultuurkwartier), onderwijshuisvesting, goede en betaalbare zorg, bedrijventerreinen, woningen en duurzaamheid blijft Winterswijk ook in de toekomst aantrekkelijk voor inwoners, organisaties en bezoekers.

Het college presenteert een sluitende begroting met een goede balans tussen ambities en beschikbare middelen. Dankzij deze gezonde uitgangspositie is er ruimte om de komende jaren te blijven investeren. Op 26 en 28 oktober bespreekt de gemeenteraad de begroting tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Prettig wonen, werken en recreëren
Het uiteindelijke doel van de vierjarenbegroting is om goed wonen, werken en recreëren voor inwoners te garanderen en te verbeteren. Daar wordt concreet invulling aan gegeven aan de hand van vier programma’s. Ook de lasten en investeringen, in totaal 98 miljoen, zijn in deze vier programma’s verdeeld.
Sociaal krachtig Winterswijk (o.a. zorg, sociaal domein, Wmo, jeugdhulp): 30 miljoen.
Meedoen in Winterswijk (o.a. sport, cultuur, economie, bedrijventerreinen): 32 miljoen.
Werkend Winterswijk (o.a. centrum, wonen, duurzaamheid, vitaal platteland): 19 miljoen.
Bestuurlijk Winterswijk (o.a. verkiezingen, veiligheid, grensregio, financiën): 17 miljoen.
Sterker uit de crisis
Naast de programma’s zet de gemeente ook volgend jaar in op het Crisis- en herstelplan 2.0 om de Winterswijkse samenleving waar nodig weer op gang te helpen. Dat heeft dit jaar vruchten afgeworpen en die lijn wordt doorgezet. Met een budget van 450.000 euro helpt de gemeente ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en verenigingen die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen.

Budget gereserveerd voor onderwijshuisvesting
En tot slot is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan een meerjarenplan voor de Winterswijkse onderwijshuisvesting, waarin wordt ingezet op kwalitatieve, functionele en eigentijdse scholen. Wanneer dit plan door de raad wordt vastgesteld, is het een omvangrijk plan dat vraagt om flinke investeringen. Om geleidelijk te kunnen groeien richting die financiële lasten, is in deze begroting een bestemmingsreserve gevormd van 11 miljoen euro.

Onverminderd ambitieus
“De begroting 2022 is de laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen en dus de laatste begroting van dit college. Onverminderd ambitieus werken we aan de doelstellingen die we in het coalitieakkoord hebben beschreven. Daarnaast laten we ook ruimte voor een nieuw college en een nieuwe raad om na de verkiezingen nieuwe plannen te initiëren.” zo sluit wethouder financiën Inge klein Gunnewiek af.

Ander nieuws