Header image

Diverse overtredingen bij handhavingsactie en grenscontrole

WINTERSWIJK - Op zaterdag 2 oktober hebben opsporingsambtenaren ’s middags en ’s avonds controles uitgevoerd in het buitengebied van Winterswijk. Hierbij kregen meerdere mensen een waarschuwing of bekeuring. De handhavingsactie werd afgesloten met een grenscontrole. Hierbij werden in korte tijd zo’n 70 auto’s aan de kant gezet. In totaal is er tien keer proces-verbaal opgemaakt.

Controle in het buitengebied

In het buitengebied controleerden de opsporingsambtenaren onder andere op illegaal crossen, het vervoeren, verbranden en dumpen van afval, de visserijwetgeving en de openstellingsregels in natuurgebieden.

Er zijn bekeuringen uitgeschreven voor vissen met meer dan twee hengels zonder vergunning, het illegaal verbranden van afval binnen een bedrijf en het niet afdekken van lading op een aanhanger. Verder constateerden de opsporingsambtenaren verdachte situaties, zoals de opslag van grond zonder dit te melden. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

Verkeerscontrole bij de grens

In de avond is er een algemene verkeerscontrole uitgevoerd bij de grensovergang Winterswijk-Oeding. Hierbij zijn zo’n 70 voertuigen aan de kant gezet en werden zowel de bestuurders als de voertuigen onderzocht. Zo zijn Duitsers gecontroleerd die hadden gevist in Nederland. Met name keken de opsporingsambtenaren of ze vis onder de maat hadden meegenomen – vis die vanwege het kleine formaat meteen teruggezet moet worden. Dit bleek niet het geval.

Bij de grenscontrole zijn diverse overtredingen geconstateerd. In sommige gevallen kreeg de bestuurder een waarschuwing, in andere gevallen een bekeuring. Dat was het geval bij bestuurders die hun verlichting niet in orde hadden, niet handsfree belden of onder invloed reden. Ook bleek een bestuurder al tien jaar zonder rijbewijs rond te rijden. Deze bestuurder is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

Samenwerking tussen handhavingspartners

De controles in de gemeente Winterswijk zijn uitgevoerd onder de vlag van Stichting Groennetwerk en Omgevingsdienst Achterhoek, de regiocoördinator Oost van de samenwerkende groene handhavingspartners.
De actie werd gecoördineerd door de gemeente Winterswijk en Omgevingsdienst Achterhoek. Daarnaast namen de politie, Natuurmonumenten en de Hengelsport Federatie aan de actie deel. In totaal waren er dertien opsporingsambtenaren bij betrokken.

Ander nieuws