Header image

Verzoek: slopen voor 10 nieuwe sociale huurwoningen Zieuwent

ZIEUWENT - Woningcorporatie ProWonen heeft bij de gemeente Oost Gelre een principeverzoek gedaan voor de sloop van 9, als bekend staande bejaardenwoningen aan de Harreveldseweg, voor 10 nieuwe woningen. Het college is er blij mee, daar ProWonen lang het standpunt had geen sociale huurwoningen meer in de kleine kernen van Oost Gelre te willen bouwen.

Een principeverzoek is nog geen officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning, maar een soort concept vergunningsaanvraag, waarbij de gemeente kan aangeven of het voornemens is om bij een officiële aanvraag positief of negatief te besluiten. Wethouder Jos Hoenderboom en wethouder Bart Porskamp: “Wij zijn blij dat ProWonen nu ook openstaat voor meer woningen in de kleine kernen. Dat hebben we ook in de onderlinge prestatieafspraken genoemd.”

Een duurzame renovatie is gezien de staat van de woningen niet meer mogelijk. De 10 nieuwe woningen krijgen beneden elk een slaapkamer. De woningen worden hoger waardoor er een bruikbare verdieping ontstaat met slaapkamers. Dat samen vraagt een andere indeling van de huidige bouwblokken en een grotere ruimte.

Ik me niet indenken dat Zieuwent deze ontwikkeling niet wil”

Wethouder Jos Hoenderboom: “Een mooi ontwikkeling voor Zieuwent. En nu het college akkoord is met het principeverzoek, kan ik me niet indenken dat Zieuwent deze ontwikkeling niet wil.”

In november 2023 zijn de huidige bewoners van de woningen tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over de toekomstige sloop. Aansluitend hierop is een brief naar de direct omwonenden gestuurd over de geplande sloop en nieuwbouw. ProWonen zal de betrokken bewoners en omwonenden blijven informeren.

Woningen met zorg niet doorgezet

Er zijn voor deze woningen achter de oude pastorie plannen geweest voor zogenaamde kangoeroe-woningen die onder de zorg van het toekomstige woon-zorgcentrum in de pastorie zouden komen. Inmiddels heeft een andere zorgpartij de voormalige pastorie omgebouwd tot een woonzorgcentrum. Door veranderde ontwikkelingen, onder meer op de woningmarkt, zijn die plannen voor woningen met zorg vanuit het zorghuis vastgelopen. “Het worden 10 woningen die geschikt zijn voor jonge mensen en voor senioren”, aldus de twee wethouders.Ander nieuws