Header image

Raadslid Scheinck zit zijn wethouderschap in rook opgaan

Nadat fractieleider Willering en zijn OOG-fractie de procesgang in de coalitievorming tussen CDA en VVD afkeurden door tegen het raadspamflet te stemmen, nam geheel onverwacht
raadslid Hans Scheinck plaats voor het spreekgestoelte van de raadszaal. In een betoog gaf hij de volledige raad te kennen graag wethouder te worden om zich voor vier dagen per week in te zetten als wethouder voor Oost Gelre. Vanuit OOG ben ik bereid mijn bijdrage te leveren aan het dagelijks bestuur van deze gemeente.

Scheinck was even geëmotioneerd als stellig. “Waar zijn wij in godsnaam mee bezig in deze gemeente”, was zijn openingszin. “Ik hou jullie een spiegel voor en ga mijzelf kwetsbaar opstellen. Is dit mijn afscheid? Het zou zo maar kunnen, want ik ben de afgelopen weken het plezier in de politiek kwijt geworden.”
De inzet van OOG in de onderhandelingen voor de formatie is een drie-partijen coalitie tot stand brengen. Scheinck zei hetzelfde als wat zijn fractieleider van de partij in het afgesloten debat als zei: “Er liggen zware opgaven voor ons, dus een stevig en breed gedragen coalitie was logisch.”
Scheinck zag dat plan in rook opgaan toen CDA onverbiddelijk voor VVD omdat zij in de vorige periode ook de coalitie vormden. En als beide verder gaan in de onderhandelingen voor de formatie, dan is de kans dat OOG een wethouder mag leveren uiterst klein, betoogde hij. “We zouden toch als raad samen gaan besturen”, vroeg hij. Dat was bij het begin van de onderhandelingen met informateur Oosterwijk de belofte van het CDA, aldus het raadslid. Aan het eind van zijn betoog zei hij namens OOG een sollicitatiebrief bij formateur Niek Bragt (oud-CDA fractieleider) in de brievenbus te doen. “Ik heb hem hoog zitten en hij is een persoon die over de partijen heen kan kijken.”

De aanwezige raadsleden waren na afloop van de vergadering met stomheid geslagen. Net als het publiek waartussen formateur Niek Bragt zat. “De stap heeft niemand zien aankomen”, reageerde hij na afloop van het gehele raadsdebat. Als mens begrijp ik zijn boodschap, maar we zijn nog niet bezig met de functies voor wethouders. De formatie begint nu pas. Bragt hoopt voor de zomer een nieuwe coalitie te kunnen presenteren.

Scheinck zei nog niet te weten hoe zijn politieke toekomst er uitziet, mocht het wethouderschap niet doorgaan. “Ik moet daar nog over nadenken en mezelf zien terug te vinden.”


Ander nieuws