Header image

Jongerenambassadeurs Bloemencorso presenteren eindrapport

LICHTENVOORDE – Een vijftiental jeugdige liefhebbers van ons corso deden, op verzoek van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden om meer jeugd bij het corso te betrekken. Zij presenteerden hun eindrapport online op dinsdag 1 juni, onder grote belangstelling.

Wat zijn jongerenambassadeurs?
Lichtenvoordenaar Simon Putman is als jongerencoach werkzaam bij het project Jongerenambassadeurs. Men gelooft in de kracht en onmisbare impact van jongeren. Met hun energie, ideeën en adviezen zetten zij de wereld positief in beweging. Daarom matcht Jongerenambassadeurs in heel Nederland jongeren tussen de 14 en 27 jaar aan droomplekken met relevante vraagstukken voor jongeren. Jongerenambassadeurs is een officieel programma van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT).

Jongerenambassadeurs en het bloemencorso
Simon Putman stuurde een mail met de vraag of het project Jongerenambassadeurs iets voor het, hem zo bekende en geliefde, Bloemencorso Lichtenvoorde kon betekenen. Dat kwam als een geschenk uit de hemel omdat er op dit moment gewerkt wordt aan een nieuwe missie en visie voor het corso.
Dat voelde ook zo voor Chantal Dusseldorp-Lansink van de werkgroep CorsoKIDS, voor vicevoorzitter Thijs Kroezen en voor voorzitter Herman ter Haar. De gesprekken met Simon verliepen heel erg prettig en er werden twee adviesvragen opgesteld: “Hoe kunnen we meer jeugdige bouwers en meer bezoekers aan ons corso binden?”

Animo voor deelname
Er werd een oproep gedaan voor jongerenambassadeurs en we waren erg verheugd dat zich maar liefst vijftien jongeren opgaven, die ons wilden helpen bij het vinden van de antwoorden op de gestelde adviesvragen.
Dat waren: Bram Polman, Brett Seesing, Chris Kleverwal, Dante Verbruggen, Jesse Beerten, Jord van den Berg, Luuk Smees, Nikee Smeenk, Nora Baks, Nynke Hillen, Robin Krabbenborg, Sam Wopereis, Storm Wissink, Tijmen Bongers en Willem Wekking. De groep werd onderverdeeld in twee subgroepen die elk één van de adviesvragen voor haar rekening nam.
Wat volgde waren zeven digitale bijeenkomsten waarin gastsprekers werden geraadpleegd; vele interviews werden gehouden in Lichtenvoorde, maar ook in andere corsoplaatsen; vragenlijsten werden uitgezet; presentaties werden gemaakt; posters werden ontworpen etc.
Er is heel hard gewerkt en de wijze waarop men aan de slag ging met de vragen maakte veel indruk. Het was voor ons een bevestiging van de meerwaarde van de jeugd.

Eindpresentatie
Dinsdag 1 juni vond de eindpresentatie plaats waarbij de jongerenambassadeurs Jesse Beerten en Storm Wissink als gastheer optraden. Burgemeester Annette Bronsvoort woonde de presentatie bij en deed het openingswoord ten overstaan van de jongerenambassadeurs, de gastsprekers, bestuursleden van de corsogroepen en de SBL alsmede bestuursleden uit andere corsoplaatsen.
Vervolgens werden de onderzoeksmethoden, conclusies en aanbevelingen gepresenteerd door vertegenwoordigers van de onderzoeksgroepen bouwers en die van de bezoekers. Dat leverde veel bruikbare adviezen op voor de corsogroepen, het Marianum en de SBL. De adviezen worden allemaal bekeken op hun haalbaarheid.

Jongerenpanel
De samenwerking met de jongerenambassadeurs is zo goed bevallen dat de SBL heeft besloten om binnenkort een jongerenpanel in het leven te roepen die zowel zal worden betrokken bij de nieuwe missie en visie alsmede bij de jaarlijkse beleidsplannen. Het jongerenpanel zal gevraagd en ongevraagd adviezen geven die bijdragen aan een gezonde toekomst van ons bloemencorso. De kracht en de impact van jongeren is immers onmisbaar.

Foto: De jongerenambassadeurs met jongerencoach Simon Putman en bestuursleden van de SBL. PR Bloemencorso Lichtenvoorde
Ander nieuws