Header image

Nieuwe opvanglocatie voor Oekraïners aan Nijverheidsweg in Aalten

AALTEN - In een voormalig bedrijfspand aan de Nijverheidsweg 28 in Aalten worden binnenkort 16 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De komende weken wordt het pand geschikt gemaakt voor bewoning.

De gemeente huurt het pand voor een periode van 5 jaar. Het pand kan op korte termijn geschikt worden gemaakt voor de tijdelijke opvang van 16 Oekraïense vluchtelingen. De aannemer start in de week van 16 april met de verbouwingswerkzaamheden. Voor de kosten van huur en verbouwing ontvangt de gemeente een vergoeding vanuit het Rijk. Naar verwachting kan het pand vanaf 1 juni in gebruik worden genomen.

Omwonenden en bedrijven zijn schriftelijk geïnformeerd over de plannen. Daarnaast wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd, waar zij vragen kunnen stellen en in gesprek kunnen gaan met medewerkers van de gemeente en de eigenaren van het pand.

De oorlog in Oekraïne duurt nog steeds voort. Er is daarom onverminderd behoefte aan tijdelijke woonruimte voor de opvang van Oekraïners die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld. Op dit moment zijn er in de gemeente Aalten 73 gemeentelijke opvangplekken verdeeld over 12 verschillende locaties. De gemeente staat voor de opgave om dit aantal uit te breiden naar in totaal 165 gemeentelijke opvangplekken.

Het realiseren van de resterende gemeentelijke opvangplekken is een flinke opgave, want er is weinig woonruimte beschikbaar. De gemeente Aalten heeft daarom gezocht naar leegstaande panden die op korte termijn geschikt kunnen worden gemaakt als tijdelijke woonruimte. Op die manier wordt de reguliere woningmarkt zo min mogelijk belast. “Met de huur van dit bedrijfs­pand verminderen we de druk op de vraag naar bestaande huurwoningen en dragen wij als gemeente tegelijkertijd ons steentje bij aan de opvang en huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne”, zegt burgemeester Anton Stapelkamp.

In een gemeentelijke opvanglocatie ligt het beheer en de verantwoordelijkheid bij de gemeente. De gemeente zorgt dat de bewoners een veilige en prettige opvangplek krijgen. In samenwerking met onder meer Figulus, Laborijn en diverse vrijwilligers worden de Oekraïners ondersteund om in de Nederlandse samenleving hun weg te vinden.Ander nieuws