Header image

Gelderse piekbelasters laten uitkoopregeling links liggen

GELDERLAND - Piekbelasters in Gelderland hebben weinig animo om uitgekocht te worden. Slechts een kleine minderheid van de Gelderse boeren onderhandelt over een mogelijke uitkoop. Terwijl in Brabant en Limburg bijna de helft van de boeren zich heeft gemeld.

In Gelderland boert het grootste aantal piekbelasters, wel zo’n 60 procent van alle piekbelasters in Nederland. Toch heeft tot op heden slechts 9 procent van de Gelderse piekbelasters zich vrijwillig gemeld voor de uitkoop.

Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, presenteerde in juni dit jaar een naar eigen zeggen ‘woest aantrekkelijke’ regeling. “De regeling houdt in dat piekbelasters 120 procent van hun bedrijfswaarde krijgen als ze zich laten uitkopen. We hebben een totaalbedrag van een kleine miljard hiervoor gereserveerd”, weet de woordvoerder van de stikstofminister. Van der Wal waarschuwde de boeren eerder ‘dat er geen aantrekkelijkere regeling komt’.

Strengere stikstofnormen

Tot nu toe hebben landelijk bijna vijfhonderd boerenbedrijven zich gemeld voor onderhandelingen over een mogelijke uitkoop. Waarvan 161 piekbelasters uit Gelderland zo’n aanvraag hebben ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Dat lijkt misschien veel, maar dat is nog geen 10 procent van alle piekbelasters in Gelderland. “Toch kan het zijn dat er in de loop der tijd de piekbelasters zich melden”, weet de woordvoerder van Van der Wal. “De aanmeldingen voor de regeling zijn pas sinds juli geopend en lopen nog tot april 2024.”

Van der Wal waarschuwde piekbelasters die die zich niet laten uitkopen. Zij krijgen in de toekomst waarschijnlijk te maken met strengere stikstofnormen of een belasting op stikstofuitstoot. Tot op heden is een gedwongen uitkoop nog niet aan de orde.Ander nieuws