Header image

Uniek Sporten verdient én krijgt blijvend aandacht

WEHL - Op vrijdag 24 september ondertekenden de zorginstellingen Elver, Estinea, De Lichtenvoorde en Zozijn en Achterhoek in Beweging een nieuw contract ‘Samenwerking Uniek Sporten Achterhoek’ dat met ingang van 1 januari 2022 ingaat. Samen hebben zij de doelstelling om voor mensen met een beperking initiatieven te ontwikkelen, uit te voeren en te ondersteunen op het gebied van sport, bewegen en een gezonde leefstijl. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van wethouders Sport van de 8 Achterhoekse gemeenten en gedeputeerde Jan Markink van provincie Gelderland.

Zowel sportaanbieders die een sport aanbieden voor mensen met een beperking als mensen met een beperking die op zoek zijn naar een passende sport kunnen rekenen op de steun van de genoemde partijen. Samen zetten zij zich de komende drie jaar, tot 2025, in om dit doel te bereiken. De website www.unieksporten.nl en één vaste contactpersoon voor individuele sportvragen helpen daarbij om de vraag en het aanbod bij elkaar te brengen.

Hans te Lindert, wethouder van de gemeente Aalten en verantwoordelijk voor het budget van Uniek Sporten, dat onderdeel is van Achterhoek in Beweging, is blij met de vernieuwde samenwerking: “Hiermee spreken we naar elkaar uit dat Uniek Sporten blijvend aandacht verdient. Op alle niveaus en in alle lokale, regionale, provinciale en landelijke overleggen tussen de overheid, het onderwijs, de zorgaanbieders en het bedrijfsleven in de Achterhoek wordt dit onderwerp besproken. Samen gaan we ons ervoor inzetten om nog meer mensen met een beperking kennis te laten maken met Uniek Sporten.“

Het regionaal Beweeg- & Sportakkoord 2020-2030 vormt de basis voor de te ontwikkelen activiteiten voor Uniek Sporten. Daarbij is ook afgesproken dat er metingen worden uitgevoerd om te weten hoeveel mensen met een beperking bewegen, welke belemmeringen zij ervaren om te bewegen, welke randvoorwaarden hieraan zitten en welk beweegaanbod aansluit bij de behoefte. “Natuurlijk weten we dat over het algemeen wel maar door de impact van corona is het goed om de huidige stand van zaken vast te stellen”, verduidelijkt Beatrijs van Riessen, bestuurder van Estinea. “Op basis van de inzichten in de beleving en behoefte van mensen met een beperking als het gaat om een gezonde leefstijl kunnen we bepalen of we in het huidige sportaanbod iets moeten aanpassen of dat we bijvoorbeeld de begeleiding moeten verbeteren.” In januari 2022 vindt de eerste meting plaats die wordt gebruikt om de doelstellingen in het contract eventueel verder aan te scherpen om uiteindelijk mensen met een beperking te stimuleren tot een gezonde leefstijl.

Foto: Ilse Bekker Fotografie


Ander nieuws