Header image

Michiel Gerlagh volgt Sarien Shkolnik op

DOETINCHEM - Michiel Gerlagh wordt op 1 september 2020 lid van het college van bestuur van het Graafschap College. Hij volgt Sarien Shkolnik op die na 15 jaar het stokje aan deze nieuwe bestuurder overdraagt.
De raad van toezicht keurde, na een zorgvuldig proces van werving en selectie, de benoeming van Michiel Gerlagh (1970) unaniem goed. Hij gaat samen met bestuursvoorzitter Mirjam Koster het toonaangevend regionale opleidingencentrum, met ruim 10.000 studenten en 900 medewerkers, leiden.

Michiel Gerlagh werkte een aantal jaren in de psychiatrie waarna hij overstapte naar het bedrijfsleven. Hij vervulde hier verschillende commerciële managementfuncties. Hij keerde terug naar de sector gezondheidszorg om als bedrijfskundig manager bij het Radboud UMC te werken. Sinds 2018 is hij verbonden aan het Medisch Spectrum Twente.

“Ik vind het bijzonder om weer te komen werken in de regio waar ik in het begin van mijn loopbaan met plezier gewoond en gewerkt heb,” licht Michiel Gerlagh zijn overstap toe. “De gesprekken met de raad van toezicht, toekomstige collega’s en met mijn medebestuurder hebben mij zeer enthousiast gemaakt over het Graafschap College. Ik vind het belangrijk om te kunnen werken in een sector die maatschappelijke waarde heeft, ertoe doet, en dat is hier overduidelijk het geval. Goed (beroeps)onderwijs staat immers aan de basis van een vitale regio. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan bij deze mooie onderwijsinstelling: een organisatie met een goede naam, enthousiaste studenten en zeer betrokken medewerkers.”

Bestuursvoorzitter Mirjam Koster is dankbaar voor de mooie bestuurlijke periode met Sarien Shkolnik: “Samen hebben we de afgelopen 2,5 jaar verder richting gegeven aan de koers van onze mooie organisatie. We werken aan één Graafschap College als partner voor een leven lang ontwikkelen in de (Eu)regio en hebben de werkwoorden ‘leren’ en ‘delen’ daarbij centraal gezet. Ik weet dat voor Michiel werken aan mooi onderwijs (voor en met de studenten) belangrijk is, evenals goed rentmeesterschap. Die waarden passen bij het Graafschap College, bij de regio en bij mij. Ik kijk ernaar uit om de ontwikkelingen die zijn ingezet samen met Michiel en alle andere collega’s voort te zetten.”

Ook Fokko Witteveen, voorzitter van de raad van toezicht, is bijzonder verheugd over de komst van Michiel Gerlagh naar het Graafschap College. “Michiel Gerlagh heeft overtuigend laten zien dat hij gedreven is en ambities heeft om het onderwijs in alle facetten toekomstbestendig te maken, dat hij sterk gericht is op samenwerking binnen het Graafschap College, maar zeker ook daarbuiten. Met zijn komst staat er, samen met bestuursvoorzitter Mirjam Koster, een energiek duo aan het roer om studenten en medewerkers de ruimte te bieden hun talenten in een lerende omgeving te laten groeien.”

Ander nieuws