Header image

Fusieplan voor Doetinchemse cultuurinstellingen ondertekend

DOETINCHEM - Op 5 juni jl. werd het fusieplan van Schouwburg Amphion, Muziekschool Oost Gelderland en Gruitpoort ondertekend door de bestuurders en de voorzitters van hun Raden van Toezicht en Raad van Commissarissen. Hiermee is het voornemen voor een toekomstige fusie van de drie Doetinchemse cultuurinstellingen definitief geworden.
Door de bundeling van krachten die door de fusie bewerkstelligd wordt, kan de dienstverlening geoptimaliseerd worden en kan er beter beleid gemaakt worden op de heersende cultuurvragen van deze én de komende tijd.

Inmiddels ligt het fusieplan intern bij de personeelsvertegenwoordigingen (OR’s en AR) zodat zij zich de komende weken kunnen beraden en een advies op het plan kunnen uitbrengen. Parallel aan de looptijd van de adviesperiode wordt er gewerkt aan verdere voorbereidingen. Natuurlijk zullen geen definitieve of onherroepelijke besluiten worden genomen totdat de OR’s en AR hebben geadviseerd.
Een speerpunt voor de komende tijd is de penibele financiële situatie van de drie instellingen die het Cultuurbedrijf gaan vormen, die door de Coronacrisis behoorlijk is aangetast. Het nieuwe Cultuurbedrijf stelt zich op het standpunt dat de financiële problemen het beste in gezamenlijkheid opgelost kunnen worden. Zonder extra steun is de start van het Cultuurbedrijf niet mogelijk.

Al langer stond de komst van deze verregaande culturele samenwerking op de agenda van de instellingen en dit voornemen werd ondersteund door wethouder Maureen Sluiter. De ondertekenaars van het fusieplan denken dat met de nieuwe schaalgrootte en de nieuwe organisatie het prachtige culturele aanbod voor de Oost-Gelderse bevolking voor de lange termijn beter beschikbaar kan blijven en verder uitgebouwd kan worden.

De streefdatum voor de beoogde fusie is 1 september a.s.

Op 16 juni zal door een raadsmededeling ook de gemeenteraad van Doetinchem op de hoogte worden gebracht.


Ander nieuws