Header image

Bezorgdheid over toekomst recreatieplas Winterswijk: ‘Levensgrote ramp voor de natuur’

WINTERSWIJK MEDDO - Recreatieplas ’t Hilgelo bij Winterswijk moet het hele jaar door bezoekers kunnen trekken. Eigenaar Leisurelands wil dat drie bestaande campings aan de recreatieplas kunnen uitbreiden en ziet mogelijkheden voor nog een nieuw recreatiepark met horeca. Omwonenden maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen.

"We hebben een aantal jaren geleden samen met de gemeente Winterswijk een visie gemaakt, waarin staat dat er meer moet gebeuren op het Hilgelo", zegt directeur Kees Rutten van Leisurelands die eigenaar is van de recreatieplas. "Er gebeurd al best veel op het Hilgelo, maar we zien dat er meer vraag is naar verblijfsrecreatie. Daarom denken we dat het mogelijk is om wat toe te voegen", aldus Rutten.

Huisjes en glamping tenten

In de nieuwe plannen gaat het om negentig huisjes met glamping tenten. De beachclub moet een permanente plek krijgen, zodat ze ook buiten het seizoen open kunnen, en komt er ruimte voor een nieuwe horecagelegenheid.

"De huisjes en glampingtenten zijn geschikt voor met name mensen die van verder weg komen", zegt Rutten. "De beachclub richt zich buiten het seizoen meer op mensen uit Winterswijk, die er terecht kunnen voor een hapje en een drankje."

'Kip met gouden eieren wordt geslacht'

De plannen lijken niet in goede aarde te vallen bij een aantal buurtbewoners en eigenaren van een aantal recreatiewoningen. Ze zijn bang dat de natuur en de omgeving teveel schade ondervinden van de nieuwe plannen.

"Het is een levensgrote ramp voor de natuur, voor flora, fauna, maar ook voor de Winterswijkers zelf", zegt Anne Doedens die praat namens een aantal omwonenden van 't Hilgelo. "Het kip met de gouden eieren wordt geslacht. Toerisme prima, maar dan in een omgeving waar mensen voor komen en dat is voor de rust, natuur etc.", zegt Doedens.

Leisurelands zegt extra te letten op het effect aan de bestaande natuur. "We gaan nieuwe natuur aanbrengen en in het uiteindelijke plan komt ook aandacht voor meer beplanting en begroeiing", zegt Rutten.

'Geen open gesprek'

Omwonenden hebben onlangs een zienswijze op de plannen ingediend bij de gemeente. "Er is in maart een bewonersbijeenkomst geweest waarin de plannen zijn toegelicht, maar daar was niet iedereen voor uitgenodigd", zegt Doedens. "We hebben het gevoel dat er geen enkel open gesprek mogelijk is met Leisurelands."

Rutten ziet dat anders. "Iedereen die tips en adviezen heeft kan die nu geven en dat nemen we mee in de plannen. Over het algemeen horen wij juist dat mensen erg positief zijn, voornamelijk mensen die bij de beachclub komen. Maar we kijken ook serieus naar de mensen die zeggen dat het ten koste gaat van hun woongenot."

Begin van het proces

Doedens wil de gemeenteraad van Winterswijk 'wakker schudden'. "We gaan net zolang door tot iedereen duidelijk is dat een hele grote groep hier geen genoegen mee neemt. Er hebben zich al tientallen mensen bij ons gemeld."

Met alle opmerkingen die zijn gemaakt, wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Pas daarna volgt een definitief bestemmingsplan. De gemeenteraad van Winterswijk debatteert later dit jaar over de nieuwe plannen.Ander nieuws