Header image

Volop te beleven bij beleef de lente in Winterswijk

WINTERSWIJK - De kerkuil, de steenuil, de gekraagde roodstaart en de kauw zijn dit voorjaar te volgen via webcams rond en in de nestkasten. Deze nestkasten hangen op verschillende plekken in de gemeente Winterswijk. Op de website Duurzaam Winterswijk kunt u 24/7 live meekijken in de nestkasten van deze vogels.

Er gebeurt veel voor de camera
Er is veel te beleven en te zien voor de camera. De steenuilen zijn druk met het voeden van de drie jonge uilskuikens. De muizen worden volop aangesleept en stapelen zich op in de nestkast. Een mooie voorraad.
Bij de kauw is het broeden geëindigd in een drama. Een steenmarter heeft toegeslagen met als resultaat een leeg nest. Zullen de kauwtjes nog een nieuwe poging wagen?
De gekraagde roodstaart is terug uit Afrika maar heeft nog geen poging gedaan om de nestkast verder in te richten. Mogelijk heeft hij een ander plekje gevonden op het erf of zal hij toch nog proberen?
De kerkuil zit op drie eieren welke binnenkort uitkomen. Het paartje kerkuil trekt nieuwsgierigen aan, verschillende keren zijn andere uilen een kijkje komen nemen wat leidde tot heftige reacties tussen de uilen. Zo is er elke dag iets nieuws te beleven voor de camera.

Vogels als ambassadeurs
De vier vogelsoorten gedijen goed in het typisch Winterswijkse landschap met houtwallen, boerenerven, boomgaarden, schuurtjes en oude bomen. Deze vogelsoorten zijn de ambassadeurs van het waardevolle Winterswijkse cultuurlandschap.

Beleef de lente in Winterswijk
Beleef de lente in Winterswijk is een samenwerking van Vogelbescherming Nederland, gemeente Winterswijk, Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) en Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek. Per vogelsoort publiceren we wekelijks blogs die we samen met vrijwilligers van de vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek maken. Zo leert u meer over de achtergrond en de leefomgeving van deze vogels.

Kijk op www.duurzaamwinterswijk.nl/beleefdelente en volg de vogelsoort van uw keus.

Foto: Pixabay.com


Ander nieuws