Header image

Vier vogelsoorten live te volgen in Winterswijkse nestkasten

Winterswijk – De kerkuil, de steenuil, de gekraagde roodstaart en de kauw zijn dit voorjaar te volgen via webcams rond en in de nestkasten. Deze nestkasten hangen op verschillende plekken in de gemeente Winterswijk. Op de website Duurzaam Winterswijk kunt u 24/7 live meekijken in de nestkasten van deze vogels en zien hoe de vogels elkaar het hof maken, eieren leggen en uitbroeden, jongen voeren en hoe de jonge vogels uitvliegen.

De vier vogelsoorten gedijen goed in het typisch Winterswijkse landschap met houtwallen, boerenerven, boomgaarden, schuurtjes en oude bomen. Deze vogelsoorten zijn de ambassadeurs van het waardevolle Winterswijkse cultuurlandschap. Per vogelsoort publiceren we wekelijks blogs die we samen met vrijwilligers van de vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek maken. Zo leert u meer over de achtergrond en de leefomgeving van deze vogels.

Beleef de lente in Winterswijk is een samenwerking van Vogelbescherming Nederland, gemeente Winterswijk, Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) en vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek. De webcams zijn ook te zien op de website van de Vogelbescherming. Onder de noemer Beleef de lente zijn daar nog meer vogelsoorten te volgen. De nestkasten van de andere vogels staan elders in Nederland. Winterswijk is met vier nestkasten het sterkst vertegenwoordigd.

In deze tijd waarin we meer binnen moeten zijn, is het leuk om deze manier de ontwikkeling van de vogels te kunnen volgen. Kijk op www.duurzaamwinterswijk.nl/beleefdelente en volg de vogelsoort van uw keus.


Ander nieuws