Header image

Varkenshouderij Zelhem sloopt bedrijfsgebouwen

ZELHEM - De eigenaar van de varkenshouderij met 400 varkens aan de Akkerweg 3 in Zelhem stopt met het bedrijf. De varkenshouder wil de bedrijfsgebouwen slopen en hiervoor in de plaats een kleinschalig zonneveld op eigen erf aanleggen.

B en w verlenen hun medewerking aan de functiewijziging van agrarisch naar wonen en de realisatie van het zonneveld, omdat met het initiatief de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. De initiatiefnemer maakt gebruik van de saneringsregeling varkenshouderij. Om de subsidie van de saneringsregeling te ontvangen moeten alle bedrijfsgebouwen (waar dieren worden gehouden) worden gesloopt en de bestemming worden gewijzigd. In totaal gaat het om 3000 m2 aan bedrijfsgebouwen. De twee bedrijfswoningen en twee bijgebouwen blijven op de locatie aanwezig.

Zon-op-erf
De realisatie van het kleinschalige zonneveld wordt in een apart traject behandeld. Hiervoor vragen initiatienemers een omgevingsvergunning aan. De initiatiefnemer stelt een plan op om de zonnepanelen landschappelijk in te passen. Ook zijn de initiatiefnemers al in gesprek met de buren over hun plannen. Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning zal uitgebreid aandacht zijn voor participatie.

Coalitieprogramma ‘Gewoon doen! Doet u mee?’
Dit initiatief draagt bij aan de ‘Kwaliteit van leefomgeving’ en ‘Duurzaamheid vanuit realisme’, twee speerpunten uit het coalitieprogramma ‘Gewoon doen! Doet u mee?’.


Ander nieuws