Header image

Synagoge Borculo open tijdens Open Monumentendag 2021

BORCULO - Op zondag 12 december opent de synagoge in Borculo haar deuren gastvrij voor bezoekers tijdens de landelijke open monumentendagen. Van 11.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom en wordt in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen in de synagoge en het daarnaast gelegen mikwe, het rituele badhuis. Bestuursleden van de Stichting Synagoge Borculo zijn aanwezig om, wanneer gevraagd, het verhaal te vertellen dat verbonden is met de geschiedenis van de joden in Borculo door de eeuwen heen. De toegang is gratis, een gift wordt zeer gewaardeerd.
De Stichting Open Monumentendag werd in 1986 opgericht. De nieuwe Monumentenwet 1988 zorgde ervoor dat monumenten in het land dichter bij de mensen kwamen te staan. Het publiek was enthousiast. Open Monumentendag bracht op laagdrempelige wijze een breed publiek met monumenten in aanraking en vergrootte zo de belangstelling en daarmee de instandhouding van monumenten.
Elk jaar krijgt de Open Monumentendag een thema mee. Dit jaar is het thema ‘Mijn monument is jouw monument’. Dat is precies wat ook de stichting beoogt. De synagoge is onlosmakelijk verbonden met de Borculose gemeenschap en daarmee een publiek historisch monument dat het verdient bewaard en gekoesterd te worden.
Nadat het een aantal jaren volkomen verkommerd was, is het door de inspanningen van velen geworden tot wat het nu is, een luisterrijk gebouw dat een rijkdom aan herinneringen in zich bergt. Herinneringen die doorverteld moeten blijven worden. Onder het motto ‘Herdenken is doorgeven’ heeft de stichting zich tot taak gesteld de geschiedenis te blijven vertellen. Dat krijgt vorm door het ontwikkelen van educatieve projecten voor scholieren, de inrichting van exposities, een rijk voorzien documentatiecentrum, een stadswandeling ‘Sporen van Joods leven’ en rondleidingen, ook tijdens de openstelling op Open Monumentendag.

Foto: Alphons Olthof


Ander nieuws