Header image

Huis Landfort in het Achterhoekse Megchelen

Megchelen - Huis Landfort is een historische buitenplaats die zijn huidige vorm in 1823-1825 verkreeg. De buitenplaats zelf kent een geschiedenis die reikt tot in de late middeleeuwen. Het bestaat onder andere uit een landschappelijk park van de bekende landschapsarchitect Jan David Zocher jr, een groot neoclassicistisch landhuis, een Ottomaanse duiventoren, een koetshuis met oranjerie en een moestuin met 90 meter lange leifruitmuur. Huis Landfort is in de afgelopen 200 jaar in omvang en opzet nauwelijks veranderd. Het buiten is in de afgelopen jaren door inzet van stichting Erfgoed Landfort volledig hersteld. Het park huisvest bijzondere bloemen- en plantensoorten en het geheel vertegenwoordigt een grote cultuurhistorische waarde.

Er is bijna een einde gekomen aan een jarenlang restauratie- en renovatietraject. Er is hard gewerkt om Huis Landfort haar oude allure en aanzien terug te geven. Het resultaat mag er wezen. 
Kunt u zich voorstellen hoe onze voorouders zonder mechanische middelen gewerkt hebben om zulke plekken te creëren?

Geregeld wordt er gevraagd: “Wanneer gaat het Landfoort open?”, daar is nu nog geen direct antwoord op te geven.
Het is een particuliere stichting die op basis van vooral vrijwillige inzet haar toegankelijkheid gaat regelen. Waneer het Landfort open gaat zullen we dit laten weten via de media en zal ongetwijfeld ook vermeld gaan worden op de website en Facebookpagina Erfgoed Landfort.

Graag komt stichting Erfgoed Landfort in contact met actieve mensen die zin en tijd hebben om vrijwillig en geregeld actief te worden op de oude buitenplaats Huis Landfort. Er is nog ruimte voor nieuwe vrijwilligers in de groepen die zorg dragen voor de moestuin- en park. Zij zijn hier op maandagen, dinsdagen, woensdagen en donderdagen. Mogelijk dat later dit jaar ook op de zaterdagen vrijwilligers kunnen worden ingezet. Omdat de stichting het park in de toekomst toegankelijk wil maken, zijn nieuwe vrijwilligers welkom voor de bezetting van de entree en het toezicht in het park en moestuin. Om de bezoekers koffie/thee en gebak te kunnen serveren, zijn enige gastvrouwen/heren welkom die op afroep verantwoordelijk zijn voor de ontvangst van groepen die een rondleiding hebben aangevraagd door het landhuis en/of park.
Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Tim Overbeek (toverbeek@erfgoedlandfort.nl). Hij ontvangt u graag om kennis te maken en om samen met u te bespreken waaraan u een bijdrage zou willen leveren. 

Ander nieuws