Header image

De Marke zoekt oplossing voor de landbouw

Hengelo - Extreme droogte en de stikstofcrisis bedreigen de toekomst van de landbouw in Nederland, maar proefboerderij De Marke in Hengelo gaat op zoek naar oplossingen. De locatie wordt losgekoppeld van de Wageningen Universiteit en gaat als zelfstandig coöperatief innovatiecentrum onderzoeken hoe boeren zowel voor de natuur als voor zichzelf rendabel kunnen ondernemen.

“Ik durf wel te stellen dat boeren in de Achterhoek al heel ver zijn in het gedachtegoed dat we niet door kunnen gaan zoals we nu werken”, zegt manager Zwier van der Vegte van De Marke. De landbouw moet in zijn ogen niet alleen voedsel produceren, maar ook de luchtkwaliteit verbeteren. De Marke gaat in samenwerking met overheden, onderwijs en de sector zelf op zoek naar duurzame oplossingen. Ook de samenwerking met de Wageningen Universteit blijft daarbij bestaan. “Ze zullen moeten zoeken naar de goede harmonie tussen landbouw en landschap”, zo omschrijft wethouder Willem Buunk van Bronckhorst de taak van het innovatiecentrum. “Dat duivelse dilemma kan door de mensen op De Marke opgelost worden.”

Om de extreme droogte op te vangen wordt op de locatie aan de Roessinkweg geëxperimenteerd met druppelirrigatie en andere gewassen die beter gedijen in het nieuwe klimaat. In verband met de stikstofproblematiek wordt onder meer gekeken naar manieren om de bodemkwaliteit en -diversiteit te verbeteren. Het gaat om kostbare innovaties, die ingaan tegen het idee van massaproductie. “We hadden het steeds over het moet nog goedkoper, het moet nog meer”, weet Van der Vegte. “Maar die route loopt wel op het eind, we zullen nu goed moeten kijken hoe we de centrale functie van landbouw in het buitengebied kunnen invullen.”

In de toekomstbestendige landbouw worden prijzen van producten hoger. “Er moet ook voor de boeren een goed verdienmodel bij zijn, daarom moeten we het vooral samen doen”, zegt Van der Vegte, die daarmee doelt op de agrarische sector en overheden. “Maar ook samen met de burger”, benadrukt de manager van De Marke, die hoopt dat consumenten bereid zijn een hogere prijs te betalen. “In dit gebied, maar misschien wel breder. De Achterhoek is ook het buitengebied van de Randstad.”

Om de omvorming van melkveeproefboerderij tot agro-innovatiecentrum te bekostigen worden certificaten uitgeschreven voor deelname aan de coöperatie. Bronckhorst wil vijf certificaten van vijfduizend euro aanschaffen. “We zullen met een aantal Achterhoekse gemeenten certificaten aanschaffen”, vertelt Buunk. “Omdat de ontwikkeling van het innovatiecentrum voor de hele Achterhoek van belang is.”

Door REGIO8

Foto: REGIO8Ander nieuws