Header image

Winterswijk Drempelvrij aan de slag

WINTERSWIJK - Op vrijdag 11 september gingen de werkgroepen van Winterswijk Drempelvrij en ervaringsdeskundigen met elkaar aan het werk in de Zonnebrinkkerk. Op deze ruime locatie konden de aanwezigen zich goed aan de RIVM-richtlijnen houden. Tijdens de bijeenkomst maakten de werkgroepen een frisse start met de concrete uitvoering van de diverse projecten.

Onderwerpen
De bijeenkomst werd geopend door wethouder Elvira Schepers, waarna er een gezamenlijke terugblik was en men in sessies aan het werk ging. De afgelopen maanden zijn de werkgroepen van Winterswijk Drempelvrij bezig geweest met de onderwerpen ‘Werk, inkomen en dagbesteding’, ‘Wonen’ en ‘Toegankelijkheid’.

Ervaringsdeskundigen
Elke werkgroep werkt en voert een aantal projecten uit. Zo is de werkgroep ‘Toegankelijkheid’ bezig met de toegankelijkheid van de horeca, het openbaar groen en de glasbakken. De werkgroep ‘Wonen’ werkt onder meer het plan uit voor een integrale woonvorm. De ervaringsdeskundigen konden hierover hun oordeel en advies geven. Dit nemen de werkgroepen mee in de uitvoering van de projecten. “We zijn blij met de aanwezigheid van deze ervaringsdeskundigen, misschien zijn ze al enthousiast om mee te de doen met één van de werkgroepen”, laat wethouder Elvira Schepers weten.

Meedenken en meedoen
Wilt u ook meedenken en meewerken om Winterswijk Drempelvrij te maken? Spreken de thema’s Werk, inkomen en dagbesteding, Wonen of Toegankelijkheid u aan? Stuur dan een mail naar info@iedereendoetmee.nl


Ander nieuws