Header image

Waar kan je straks je auto opladen?

WINTERSWIJK - Met de toename van het aantal elektrische auto’s neemt de behoefte aan laadpalen in de openbare ruimte toe. Volgens de prognoses zal er eind 2025 behoefte zijn aan zo’n 111 openbare laadplekken in Winterswijk. Veel laadpalen in de openbare ruimte worden op aanvraag van inwoners geplaatst. Deze laadpalen tellen mee in het totaal te plaatsen laadpalen. Bij een deel van de locaties gaat het om proactief plaatsen. Dat betekent dat de plaatsing vooruitloopt op de vraag.

Inwoners kijken mee
Inwoners van Winterswijk kunnen de plankaart voor openbare laadpalen van 12 tot 26 april digitaal bekijken op https://ap.lc/mzhmX een laadpaal aanklikken en daar een reactie bij zetten. De plankaart staat 2 weken open voor de reacties van inwoners. Daarna worden de reacties geïnventariseerd en getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde plaatsingscriteria. De plaatsingscriteria bepalen dan of een reactie al dan niet wordt meegenomen in het aanpassen van de plankaart.

Dynamische kaart
De plankaart is een dynamische kaart. De medewerkers van Openbare Ruimte blijven erin werken en zullen de komende jaren steeds weer laadpalen toevoegen in het plan. Dit gebeurt ook als de openbare ruimte aan verandering onderhevig is, zoals dat bijvoorbeeld aan de orde is voor de wijk De Pas. Het betekent ook dat de plankaart de komende jaren vaker wordt opengesteld voor een bepaalde periode waarin inwoners hun reacties kunnen geven op geplande locaties voor laadpalen in de openbare ruimte.


Ander nieuws