Header image

Subsidie voor klimaatvriendelijke initiatieven

WINTERSWIJK - Inwoners van gemeente Winterswijk worden gestimuleerd om hun woonplaats klimaatvriendelijker te maken. Gemeente Winterswijk stelt vanuit haar Stimulerings- en Innovatiefonds Duurzaamheid hiervoor €250,- tot €5.000,- per klimaatvriendelijk project beschikbaar. In totaal zit er €20.000,- in het fonds. Hiermee kunnen bewoners, organisaties en bedrijven hun omgeving vergroenen, slim water vasthouden en anderen prikkelen hun goede voorbeeld te volgen."Met groenblauwe acties verfraai je je omgeving en landschap, help je de natuur een handje en vergroot je de leefbaarheid in de buurt. Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met droogte, wateroverlast en hitte. Extra redenen om in actie te komen", licht wethouder Bert Frings toe.Voorbeelden

Er is veel mogelijk waar het gaat om vergroenen en slim met water omgaan, zoals:

buren de hun straat vergroenen en water afkoppelen, bedrijven die een geveltuin aanleggen tegen de hitte, buurtbewoners die een vrijwilligersgroep starten om uitvoering te versnellen en nieuwe initiatieven voor experimenten, voorlichting en nieuwe samenwerkingen.Spelregels

Richard Trenning, de klimaatcoach van Gemeente Winterswijk, denkt graag mee over ideeën, de aanpak van plannen, de samenhang met lopende projecten en de subsidieregelingen. Ook is er een website (www.duurzaamwinterswijk.nl/duurzaamidee) met achtergrondinformatie. Hierop staat ook het aanvraagformulier om ideeën in te dienen en subsidie aan te vragen.

Foto: Voor projecten die Winterswijk klimaatvriendelijker maken kan een aanvraag ingediend worden voor een financiële bijdrage (Richard Trenning)Ander nieuws