Header image

Stichting Nina: Antoons Goede doel van het Jaar

WINTERSWIJK - De Winterswijkse Stichting Nina is door de directie van Antoon verkozen tot het goede doel van het jaar 2012-2013.

Hierdoor kunnen bij Antoon spaarrippen gespaard worden, die aan deze stichting gedoneerd kunnen worden. De Stichting Nina zamelt geld in voor onderzoek naar hersenstamtumoren. Door een feest of partij te geven bij Antoon kan men spaarrippen verzamelen. Deze kunnen verzilverd worden ten gunste van projecten van verengingen, die zich daarvoor aangemeld hebben. Naast specifieke projecten kan met de spaarrip ook ten gunste ven één algemeen goed doel verzilveren. Voor 2012-2013 is Stichting Nina het goede doel.

De Stichting Nina is opgericht door Norbert en Ingrid Olthof. Hun dochter Nina overleed op 11 jarige leeftijd aan een hersenstamtumor. Samen met inmiddels veel vrijwilligers is de Stichting zeer succesvol van start gegaan. Het doel van de Stichting is: het verlengen van de levensverwachting en uiteindelijk het vergroten van de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door kanker, meer in het bijzonder hersenstamkanker.

Er zijn inmiddels al aanzienlijke bedragen ingezameld, die ingezet worden voor de Stichting Semmy. Semmy is de enige stichting in Nederland die onderzoek financiert naar hersenstamtumoren bij kinderen. Het onderzoek VONKSemmy bij het Vumc in Amsterdam richt zich in brede zin op alle gliomen in de hersenen bij kinderen en specifiek op gliomen in de hersenstam. In Nederland krijgen jaarlijks zo'n 80 kinderen te maken met een glioom in de hersenen. Bij ongeveer 15% van deze kinderen gaat het om een hersenstamtumor. Na diagnose hebben deze kinderen geen kans op genezing terwijl bij andere vormen van kinderkanker de kinderen een kans hebben van ongeveer 75%.

Voor hersenstamtumoren bij kinderen worden door de grote fondsen (zoals KIKA en KWF) geen gelden beschikbaar gesteld om onderzoek op te starten. Dit omdat het om een relatief kleine groep kinderen gaat. Ook voor de farmaceutische industrie is het daarom niet interessant om geld te investeren. Stichting Semmy start onderzoeken op en als er resultaten te verwachten zijn, worden er fondsen aangevraagd bij de grote fondsenwervers. Eigenaren Rob en Mark van Dam van Antoon waren zeer onder de indruk van het feit dat Norbert en Ingrid de dramatische gebeurtenis van het verliezen van hun kind konden omzetten in positieve energie om het initiatief te nemen tot oprichting van deze stichting. Bovendien hebben ze grote steun van de Winterswijkse inwoners gekregen, waarmee Winterswijk de stichting en het doel ervan warm heeft omarmd.

Antoon heeft sinds enige tijd het Spaarrippen systeem ingevoerd. Iedereen die een feest of partij geeft bij Antoon met een factuurbedrag van € 500,00 of meer, krijgt een spaarrip toegezonden ter waarde van 1% van het factuurbedrag. Spaarrippen via de website www.spaarrippen.nl worden verzilverd. De spaarrip kan dan geschonken worden aan één van de verenigingen die op de site vermeld staan. En nu kan dat dus ook voor de Stichting Nina.

Meer informatie over de Stichting Nina vindt u op de website: www.stichtingnina.nl. Mocht u ook zonder spaarrip willen doneren, dan vindt u op de site van de Stichting alle informatie.Ander nieuws