Header image

Proef ‘Naschools aanbod’ start op de Kolibrie en de Bataaf

WINTERSWIJK - Vanaf maandag 10 mei 2021 kunnen basisschoolleerlingen van de Kolibrie en de Bataaf deelnemen aan het naschools aanbod op locatie Pelkpark. Het gaat om een uniek concept waarbij alle leerlingen van deze twee scholen de mogelijkheid krijgen om onder begeleiding hun talenten verder te ontwikkelen. Een samenwerking tussen beide scholen, SWW Kinderopvang en gemeente Winterswijk maakt deze proef mogelijk.

Wethouder Elvira Schepers: "Ik vind het geweldig dat we met dit unieke concept aan de slag gaan in Winterswijk. Naast veel persoonlijke aandacht en contact met leeftijdgenoten is er een gevarieerd aanbod dat aangeboden worden door SWW Kinderopvang. Daarbij is aandacht voor onder meer sport en spel, cultuur, educatie en sociale ontwikkeling. Ik vind het erg belangrijk dat alle kinderen in Winterswijk gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontdekken en mee kunnen doen. Dit concept draagt daaraan bij en is nu toegankelijk voor alle leerlingen van de Kolibrie en de Bataaf. We gaan de proef evalueren en we bekijken of we deze aanpak kunnen voortzetten en wellicht op meer locaties haalbaar is."

Veel animo

Onder ouders/verzorgers is eerder al een enquête gehouden over de behoefte aan een naschools aanbod. Er blijkt veel animo te zijn, gezien de vele positieve reacties die hierop binnen kwamen. Deze proef geeft invulling aan de wens van ouders/verzorgers en draagt daarnaast bij aan de ontwikkeling van scholen tot integrale kindcentra.

In de praktijk

Het naschools aanbod bestaat uit drie middagen per week, van 14.00 tot 16.00 uur. Leerlingen kunnen tegen een kleine vergoeding voor maximaal twee dagen per week worden aangemeld. De aanmelding verloopt via de scholen. Mocht de gevraagde bijdrage een drempel zijn voor deelname dan wordt naar een passende oplossing gezocht, zodat ieder kind mee kan doen.

Ander nieuws