Header image

Overweldigende belangstelling voor de Europese Dag van de Be

WINTERSWIJK - De informatiemarkt die dinsdag 8 mei door de gezamenlijke zorgorganisaties van de CVA keten Oost-Achterhoek en de Nederlandse CVA-vereniging “Samen Verder” in de centrale hal van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) werd georganiseerd, was een groot succes. Meer dan 600 mensen bezochten de markt.

Al ruim voor de openingstijd van de informatiemarkt stonden belangstellenden in de rij om de bloeddruk te laten meten en de cholesterolwaarde en het bloedsuiker-gehalte te laten bepalen. Bij de diëtiste van het SKB kon men zijn Body Mass Index (BMI) laten bepalen. Deze geeft aan of er sprake is van overgewicht. Op de markt kon men naast informatie over een gezonde levensstijl, ook informatie inwinnen over ondersteuning die men kan krijgen wanneer een gezin wordt getroffen door een CVA.

Het thema van deze jaarlijks terugkerende Europese Dag van de Beroerte was “Het kan u ook overkomen”. Want een CVA, ook wel beroerte genoemd, kan iedereen overkomen. Per jaar worden ongeveer 41.000 mensen getroffen door een CVA. Het is de meest invaliderende en één van de meest levensbedreigende aandoeningen met circa 10.000 doden per jaar. Een CVA kan voor mensen ernstige zichtbare en onzichtbare gevolgen hebben, waardoor het leven van de getroffenen en hun gezin drastisch veranderd. Het risico op een CVA is te verkleinen door een gezonde leefstijl, zoals gezonde voeding en voldoende beweging.

Renata Gierkink, verpleegkundig specialist Neurologie en CVA-verpleegkundige, constateert dat vooral het bepalen van de bloeddruk, het cholesterolgehalte en bloedsuikergehalte net zoals voorgaande jaren in een behoefte voorziet. Het laagdrempelige karakter om deze bepalingen te kunnen laten doen, zorgde dan ook voor de grote toestroom van belangstellenden.

“Wij hopen dat we met deze dag mensen inzicht in hun eigen gezondheidssituatie en informatie over nazorgmogelijkheden na een beroerte hebben kunnen geven,” aldus Renata. pAnder nieuws