Header image

Herinrichting beken Winterswijk Oost

WINTERSWIJK-Waterschap Rijn en IJssel richt delen van beken ten oosten van Winterswijk opnieuw in. Het gaat voornamelijk om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de aanleg van waterberging.

Ten oosten van Winterswijk liggen de Beurzerbeek, de Vennevertlose beek, de Boldersbeek en de Boven Slinge. Deze beken zijn zeer waardevol voor de ecologie. Daarom worden op delen van deze beken natuurvriendelijke oevers aangelegd. Natuurvriendelijke oevers bevorderen de biodiversiteit van zowel planten als dieren op de grens tussen land en water. Daarnaast vergroot een natuurvriendelijke oever de natuurlijke uitstraling in landelijk gebied. Langs de Boldersbeek, Bekering Waterleiding en de Boven Slinge nabij de ‘Zonnebloem’ wordt bovendien ruimte gecreëerd om water te bergen. Hierdoor kunnen we wateroverlast benedenstrooms voorkomen in perioden met veel neerslag. Door de verandering van ons klimaat zullen we in de toekomst meer te maken krijgen met hevige regenbuien en langdurige droogte. Waterschap Rijn en IJssel richt daarom beken en sloten zo in dat we water langer kunnen vasthouden in droge periodes en water tijdelijk kunnen opvangen en vast kunnen houden in natte tijden. We streven met andere woorden naar een klimaatbestendig watersysteem. De inspanningen van het waterschap kunnen wateroverlast of -tekort echter niet in alle gevallen voorkomen. Soms zijn de omstandigheden zo extreem dat wateroverlast of –tekort onvermijdelijk is. Het projectplan voor het herinrichten van de beken in Winterswijk-Oost ligt tot 26 april 2012 ter inzage op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel. U kunt het projectplan en alle bijbehorende documenten en tekeningen ook downloaden van onze website, onder het kopje bekendmakingen. Heeft u naar aanleiding van deze stukken nog vragen? Op dinsdag 10 april 2012 organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst van 15.30 - 20.30 uur bij Bakkerij Huiskamp in Winterswijk-Brinkheurne. Er zijn dan medewerkers van het waterschap aanwezig om de plannen toe te lichten.Ander nieuws