Header image

Geen overtredingen geconstateerd met controle buitengebied

WINTERSWIJK - Op donderdag 10 december zijn er in de natuur- en bosgebieden rondom Winterswijk controles uitgevoerd. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd.

Waarnemingen

In totaal zijn 36 voertuigen gecontroleerd. Er is daarbij ook gezocht naar vuurwerk. Diverse lege schuren en een bedrijventerrein zijn gecontroleerd op activiteiten. Bij hangplekken is niemand aangetroffen. Er is een recreatiewoning gecontroleerd. Een aantal constateringen wordt nog nader onderzocht. Het gaat daarbij om zandopslag in een weiland, mestafval aan de rand van een wei en twee bewoonde schuren. Positief opvallend was dat er geen enkele vuurwerkknal is gehoord.

Burgemeester Joris Bengevoord: “Ik ben groot voorstander van dit soort onaangekondigde acties. We zullen daarom vaker met de samenwerkende partijen controles uitvoeren. Het signaal dat we hiermee afgeven is dat we samen ook het buitengebied in de gaten houden. Illegale praktijken zoals handel, afsteken en vervoer van vuurwerk over de grens willen we hiermee voorkomen.”

Samenwerking tussen handhavingspartners

De controle gebeurde onder de vlag van Stichting Groennetwerk en de Omgevingsdienst Achterhoek, die optreedt als regiocoördinator Oost om de samenwerking tussen de groene handhavingspartners verder te versterken. Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van Natuurmonumenten, Gelders Landschap, de Hengelsport Federatie en gemeente Winterswijk namen samen met ambtenaren van de politie deel aan de actie. De controle werd gedaan door in totaal 16 personen die in duo’s op pad gingen.

Regiocoördinator Raymond Terhürne van Omgevingsdienst Achterhoek :“Controle en toezicht blijft gewenst in het buitengebied in de Achterhoek. Maar 24/7 controleren is onmogelijk. Als bewoners of bezoekers van het buitengebied een verdachte situatie zien, moeten ze daarom niet twijfelen om 0900-8844 of 112 te bellen.”

Ander nieuws