Header image

Een sticker voor wie folders in de brievenbus wil

WINTERSWIJK - Er is draagvlak voor de invoering van een Ja-Ja sticker in Winterswijk. Ruim 55% van de deelnemers aan de in oktober uitgevoerde enquête vindt de invoering van deze sticker een goed idee. 44% verwacht dat ze minder oud papier zullen weggooien na invoering van de sticker. Dit is goed voor het milieu.

De gemeente Winterswijk onderzoekt of het mogelijk is om op 1 september 2021 de Ja-Ja sticker in te voeren in Winterswijk. Uiteraard telt de mening van u als inwoners mee. We hebben daarom van 13 oktober tot 27 oktober 2020 een enquête gehouden die door 369 mensen is ingevuld.

Persoonlijk pakket folders
Ongeveer 53% wil reclamefolders blijven ontvangen, eventueel in een persoonlijk pakket vanuit websites als folderkiezer.nl of kiesjefolders.nl. Hierbij kunnen inwoners zelf aangeven in welke folders interesse is. Via Facebook werd voornamelijk gereageerd op het opplakken van een sticker op de woning en of dit mooi staat of niet. Dat was voor ons een onverwachte invalshoek die we zeker meenemen in het vervolg van de invoering.

Invoeren Ja-Ja sticker
Het invoeren van de Ja-Ja sticker betekent dat inwoners alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen als ze een Ja-Ja sticker op de brievenbus hebben. Als er geen sticker op uw brievenbus zit, ontvangt u nog wel de huis-aan-huis bladen en geen ongeadresseerd reclamedrukwerk. Dit is een omkering van het huidige systeem. Het college hoopt hiermee het milieu minder te belasten: besparing op papier, inkt en brandstof.

Het vervolg
De komende maanden gaat de gemeente door met de invoering van de sticker. We bedanken iedereen die de vragen ingevuld heeft. Wanneer er meer nieuws is, hoort u weer van ons.Ander nieuws