Header image

Barometer Hernieuwbare Opwek nu op 16,61%!

WINTERSWIJK - In november 2020 heeft er een nieuwe meting plaatsgevonden voor de Barometer Hernieuwbare Opwek. Deze meetgegevens zijn inmiddels verwerkt. Hieruit blijkt dat er op dit moment zo'n 75.000 zonnepanelen in Winterswijk geïnstalleerd zijn. Deze zonnepanelen wekken jaarlijks naar verwachting zo'n 26,6 miljoen kWh aan elektriciteit, oftewel zo'n 96 Tera Jule (TJ) aan stroom op. Dat staat gelijk aan het elektrische jaarverbruik van ongeveer 9.400 huishoudens*.

Naar verwachting hebben we in 2030 jaarlijks 578 TJ aan elektriciteit nodig voor de gebouwde omgeving, industrie en landbouw. Dat betekent dat op dit moment 16,61% van de elektrische energie die we naar verwachting in 2030 nodig hebben via zonne-energie wordt opgewekt.

Door periodiek de opbrengst van zonne-energie te detecteren en deze te vergelijken met de verwachte hoeveelheid aan duurzame elektriciteit die in 2030 nodig zal zijn, krijgen we de voortgang van de energietransitie wat betreft de hernieuwbare opwek in beeld. Voor het detecteren van de opbrengst wordt gebruik gemaakt van luchtfoto’s en satellietfoto’s. Op die manier worden zowel zonnepanelen op daken als grondgebonden opstellingen (bv. een zonneveld) meegenomen.

Meer informatie over de Barometer Hernieuwbare Opwek is te vinden op www.duurzaamwinterswijk.nl/barometer.
* 2.830 kWh elektriciteit per huishouden volgens Milieu Centraal.

Ander nieuws