Header image

Actiecomité tegen windmolens in Miste en Corle

WINTERSWIJK –  In december van het vorige jaar was een inloop/info avond waarbij een aantal boeren uit Miste en Corle hun plannen toelichten  omtrent het exploiteren  van een drietal  windturbines in Miste en Corle ter hoogte van de Slinge en in een weiland gelegen naast de Voskuilweg. Op deze info avond werden de positieve kanten van windturbines toegelicht . De direct omwonenden (tussen de 30 en 40 families), hebben zich verenigd in een actiecomité : Comité tegen windmolens in Miste en Corle. De families zijn zeer bezorgd over de voorgenomen plannen. De bezorgdheid gaat o.a. over de volgende thema’s: landschapsvervuiling, geluidsoverlast, slagschaduw  sterke vermindering van het woongenot en de sterke waardevermindering van hun woningen. Tijdens de inloop/info avond is er door de initiatiefnemers de uitspraak gedaan dat wanneer er niet voldoende draagvlak zou zijn in de buurt, de windmolens er niet zullen komen. Vertegenwoordigers van het actiecomité tegen windmolens in Miste en Corle hebben meerdere gesprekken met initiatiefnemers van de plannen gehad en hen geconfronteerd  met het feit dat er onvoldoende draagvlak in de buurt is voor de plannen om de , ze erkennen dat nu maar ze gaan  door met hun plannen om windturbines te willen plaatsen. Deze gesprekken zijn zeer teleurgesteld verlopen zo melde het actiecomité  aan onze redactie. ‘Wij vinden dat voor  het plaatsen van drie 150 meter hoge windturbines in Miste en Corle welke zwaar wordt  gesubsidieerd onvoldoende draagvlak is. ’Het is een slecht plan, een plan waarbij veel gemeenschapsgeld in zakken van de  initiatiefnemers verdwijnt  en de opbrengst voor het milieu erg  tegenvalt’. Aldus de leden van het actiecomité. Om die reden heeft het actiecomité het initiatief genomen voor een alternatief plan voor zonne energie. ‘We zijn deze plannen nog aan het onderzoeken, maar dit plan kan rekenen op een breed draagvlak in de buurt. Wij hebben de initiatiefnemers ook gevraagd hier aan mee, te doen maar zij hebben dit af gewezen’. Het actiecomité gaat een infoavond organiseren die duidelijk moet maken wat de voor en de nadelen zijn van windturbines. Op deze avond zullen worden uitgenodigd: Pers, Politici van de diverse politieke partijen, de Initiatiefnemers voor plaatsing windmolens in Miste en Corle, de  coördinator  windenergie van de provincie Gelderland Dhr. M. Goedhart en Dhr. G.J.Verzijden van de gemeente Winterswijk,  inwoners van Miste en Corle. Op deze avond zullen gastsprekers komen die zeer betrokken en deskundig zijn bij  dit onderwerp. Deze avond zal plaatsvinden  op: 12 april om 20.00 bij Cafe Den Tappen in Winterswijk-Miste

Ander nieuws