Header image

Actie ‘Winterswijk kleurt geel’ krijgt vervolg

WINTERSWIJK-Na het succes van vorig jaar krijgt de actie ‘Winterswijk kleurt geel’ dit jaar een vervolg. Alle 29 mensen die vorig jaar een perceel beschikbaar hebben gesteld, ontvangen deze week een brief waarin ze gevraagd worden of ze op nieuw deel willen nemen. Ook mensen die vorig jaar niet mee hebben gedaan aan de actie worden opgeroepen om een stuk grond beschikbaar te stellen. De zonnebloemen worden dit jaar tijdens de Nationale Ziekendag van de Zonnebloem onder meer uitgereikt in alle bejaardencentra en verzorgingshuizen in Winterswijk. Daarnaast worden er dit jaar ook op meerdere momenten bossen zonnebloemen verkocht voor de Stichting Nina.

Inwoners van Winterswijk kunnen de actie steunen door een stuk grond - langs de openbare weg, een overhoek, een stukje braakliggende grond of een akkerrand - beschikbaar te stellen. Dit mag grond in het buitengebied zijn, maar ook in het centrum. Het enige dat de deelnemers aan de actie hoeven te doen is het beschikbaar stellen van de grond en het zaaien en onderhouden van de grond. Hoveniersbedrijf Wenninkhof zorgt voor het zonnebloemzaad en geeft daar waar nodig zaai- en onderhoudsadvies. Met een grote groep vrijwilligers worden de zonnebloemen aan het eind van de zomer geplukt. De actie ‘Winterswijk kleurt geel’ is een gezamenlijk initiatief van Hoveniersbedrijf Wenninkhof, De Zonnebloem afdeling Winterswijk & Meddo, Stichting Nina en Winterswijk Marketing.

De actie ondersteunt dit jaar twee goede doelen. Net als vorig jaar reiken de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Winterswijk & Meddo op 9 september bossen zonnebloemen uit in onder meer bejaardencentra en verzorgingshuizen. Daarnaast wordt dit jaar ook een deel van de oogst verkocht voor de Zonnebloem en Stichting Nina bijvoorbeeld tijdens de marathon Nationaal Landschap Winterswijk.

Heeft u een stukje grond en wilt u dit beschikbaar stellen voor de actie ‘Winterswijk kleurt geel’? Meldt u dan aan via: info@wenninkhof.nlAnder nieuws