Header image

Voordat de uitslag bekend is: galafeest voor Schaersvoorde leerlingen

AALTEN - Nog een keer 'shinen' voordat je afscheid neemt van de middelbare school. Voordat de uitslag van de eindexamens volgende week woensdag bekend worden, togen leerlingen van Christelijk College Schaersvoorde in een stoet van prachtige opgepoetste auto's, vrachtwagens, trekkers en op de motor naar hun galafeest bij de school in Aalten. De stoet kreeg veel bekijks.

Als de uitslag goed is, begint over een paar weken de zomervakantie. Daar kijken deze leerlingen echt naar uit. Voor leerlingen die het niet hebben gehaald, volgt nog een herkansing of zijn gezakt.

In de afgelopen twee jaren kregen de examenleerlingen vanwege corona en de lessen online een extra herkansing boven op de herkansing die leerlingen altijd al krijgen. Toen was er ook de mogelijkheid - op de vakken Nederlands, wiskunde en Engels na- om een vak weg te strepen. Die telde niet mee voor het eindresultaat.

Met uiteenlopende voertuigen: jeeps en vrachtwagens hoorden daarbij. - Foto: William Hulzink

Bij Laks (Landelijk Actie Komitee Scholieren) en bij leerlingenraden is bekend dat eindexamenleerlingen het oneerlijk vinden geen recht hebben op die extra herkansing terwijl die in de tijd van corona voor de leerlingen er wel was. Leerlingen voelen nog steeds een achterstand. Daarom vindt Laks dat de eindexamenleerlingen van dit schooljaar daar recht op hebben. Verantwoordelijk minister van Onderwijs Dennis Wiersma kijkt daar anders naar. 'Een van de doelen van de eindexamens is om te testen of je klaar bent om het niveau van een vervolgopleiding aan te kunnen'. Het betekent wanneer je de lesstof nu niet goed beheerst je bij de vervolgopleiding last van krijgt.

Je in een oldtimer laten brengen. Wauw! - Foto: William Hulzink

Volgende week gaan de eindexamenleerlingen van SG Marianum in Oost Gelre naar hun eindfeest bij de Mattelier in Groenlo.Ander nieuws