Header image

Subsidie voor kleine Nederlands-Duitse ontmoetingsprojecten weer mogelijk

ACHTERHOEK - Wie een idee heeft voor een laagdrempelig grensoverschrijdend project, kan per direct weer subsidie aanvragen. Het Comité van Toezicht van het Interreg VI Deutschland-Nederland-programma heeft het zogeheten Kleinprojectenfonds (KPF) goedgekeurd, zodat kleinere Nederlands-Duitse ontmoetingsprojecten weer gesubsidieerd kunnen worden. Ook in de jaren 2016-2022 waren de grensoverschrijdende ontmoetingsprojecten en de projecten voor intensievere samenwerking onder de noemer 'kaderproject' al een groot succes.

De administratieve afhandeling wordt eenvoudiger, omdat het Kleinprojectenfonds met vaste tarieven werkt. Dit betekent dat de vaak tijdrovende verplichting om bewijzen aan te leveren in de vorm van facturen en bankafschriften niet langer nodig is. Vooral voor scholen, verenigingen en vrijwilligers is dit een enorme verbetering.

Evenementen die in de regel één dag duren, kunnen worden ondersteund met een vast bedrag van 750, euro. Voor andere initiatieven of projecten in het Kleinprojectenfonds is financiering tot een maximum 25.000 euro mogelijk. Voorwaarde is onder meer dat een Nederlandse en een Duitse projectpartner het initiatief samen bedenken en uitvoeren.

Het Kleinprojectenfonds is gestoeld op vier prioriteiten. Die zijn: Onderwijs (bijv. schooluitwisselingen, samenwerking tussen scholen/universiteiten, uitwisseling van leraren/professoren, taalondersteuning, stages). Als tweede: Governance (bevordering van samenwerking tussen publieke instellingen en overheden). De derde prioriteit gaat over Gezondheid (uitwisseling en netwerkvorming van bijv. gezondheidsdiensten, preventie en zorg, maar ook diergezondheid en bestrijding van dierziekten). En de laatste is: People to people (bevordering van de samenwerking tussen burgers. Dit biedt een breed scala aan projectmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, historie en toerisme.)

Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, verheugt zich op de nieuwe initiatieven: „Het Kleinprojectenfonds biedt organisaties, scholen, verenigingen en overheidsinstanties de mogelijkheid voor grenzeloze uitwisseling en het versterken van netwerken.” Hij vult aan: „Ook voor Nederlands-Duitse stedenbanden in de Euregio, die het tijdens de pandemie vaak moeilijk hadden, kan deze vorm van subsidie een nieuwe boost geven voor gezamenlijke activiteiten.”

Wie meer wil weten over de subsidies uit het Kleineprojectenfonds, kan direct contact opnemen met de medewerkers bij de Euregio in Gronau/Glanerbrug via kpf@euregio.eu. Op de website staat meer informatie en het aanvraagformulier.Ander nieuws