Header image

Geen risico’s voor volksgezondheid buurt drugslab Drempt

DREMPT- Het onderzoek dat de gemeente instelde na de ontmanteling van het drugslab in Drempt laat zien dat er geen risico’s voor de volksgezondheid of het milieu zijn voor de buurt. Er vindt geen verspreiding plaats van verontreinigingen op de locatie. Het onderzoek is uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Op de locatie van het ontmantelde lab zelf is een aantal verontreinigingen aangetroffen dat opgeruimd moet worden. De gemeente heeft de eigenaar opdracht gegeven hiervoor zo spoedig mogelijk een plan van aanpak te maken en de verontreinigingen op verantwoorde en deskundige manier te verwijderen. Ook de kosten vallen onder verantwoording van de eigenaar. De gemeente ziet erop toe dat het opruimen volgens wettelijke eisen en regels gebeurt.


Het terrein rondom de schuur (het drugslab) is bemonsterd. Op enkele plekken is een licht verhoogd gehalte aan kwik (boven de achtergrondwaarde) aangetroffen. Deze grond moet deels afgegraven worden tot de achtergrondwaarde is bereikt., dat wil zeggen de waarde die van nature voorkomt.


In één van de aanwezige gierkelders is drugsafval gestort. Na onderzoek blijkt het afval sterk verontreinigd te zijn. De kelder vertoont geen lekkages en is afgesloten. De kelder moet geleegd en gereinigd worden.


In de schuur is een verontreiniging met kwik aanwezig. Het interieur van de schuur moet verwijderd worden en de schuur moet worden gereinigd.


Het grondwater is licht verontreinigd met ammonium. De verontreiniging is van zodanige aard dat het geen schade aan het milieu toebrengt. Het grondwater hoeft niet gesaneerd te worden. In een agrarisch gebied komt deze verhoging vaker en het is niet direct te herleiden tot het drugslab.

Indien de eigenaren geen actie ondernemen op de opgelegde lasten, dan gaat de gemeente over tot handelen. Alle gemaakte kosten worden op de eigenaren verhaald.


Ander nieuws