Header image

Werkzaamheden Winterswijkseweg Groenlo

GROENLO - De gemeente Oost Gelre gaat werkzaamheden verrichten aan de Winterswijkseweg in Groenlo (binnen de bebouwde kom). Hierbij moeten de bestrating en de riolering worden opgebroken. De Winterswijkseweg wordt ingericht met trottoirs en parkeerhavens. Ook wordt er ruimte gemaakt om bomen te planten zodat de Winterswijkseweg weer het aanzicht krijgt van de laan die het ooit was. Uitvoering in drie fases De werkzaamheden vinden plaats van 9 augustus tot de kerst 2010 en worden opgedeeld in drie fases. Voor de werkzaamheden is het nodig elke keer een gedeelte van de Winterswijkseweg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Het verkeer zal met tekst- en pijlborden worden omgeleid. De omleidingroutes kunt u hieronder vinden. De fases zijn op de volgende manier opgedeeld. Van genoemde data kan worden afgeweken door omstandigheden zoals het weer, archeologische vondsten en onvoorziene omstandigheden.

Ander nieuws