Header image

VVD en OOG Lichtenvoorde maken wethouderskandidaten bekend

LICHTENVOORDE - Waar vorige week al overeenstemming werd bereikt over een coalitieakkoord, hebben VVD en OOG (Onafhankelijken Oost Gelre) dit weekend de kandidaten voor de wethoudersfuncties ingevuld. VVD en OOG gaan uit van een gelijkwaardige verdeling bij de invulling van de drie wethoudersposten. De VVD kiest voor Jos Wolterink en Paul Wentink, die beiden invulling geven aan een parttime wethoudersfunctie. OOG kiest voor Vincent van Uem als fulltimer en René Hoijtink als parttime wethouder. Met deze vier personen hebben beide partijen er vertrouwen in dat het ambitieuze coalitieakkoord, dat is opgesteld door VVD en OOG, goed tot uitvoering kan worden gebracht. De VVD is haar huidig wethouder Karel Bonsen zeer erkentelijk voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Zowel Paul Wentink, Vincent van Uem als René Hoijtink maken op dit moment deel uit van de gemeenteraad. Door hun kandidatuur als wethouder worden voor OOG Hans Bongers en Wilfried Klein Goldewijk voorgedragen om hun plaats in te nemen in de gemeenteraad. Beiden zijn afkomstig uit Groenlo. Voor de VVD wordt Joke te Plate uit Lichtenvoorde voorgedragen voor de raad. Ze is door de VVD-fractie tevens gevraagd voorlopig fractievoorzitter te worden. De fractie van OOG kiest haar nieuwe voorzitter op een later moment. Het streven van VVD en OOG is er op gericht om tijdens de raadsvergadering van 13 april aanstaande zowel het nieuwe college als de nieuwe raadsleden te installeren.

Ander nieuws