Header image

Vrije tijd samen; tips voor mantelzorgers

LICHTENVOORDE - Op 21 april a.s. wordt voor mantelzorgers uit de gemeente Bronckhorst een themamiddag gehouden over invulling geven aan vrije tijd samen met de zorgvrager. De bijeenkomst wordt van 13.45 – 15.30 uur gehouden in Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 in Hengelo.

Als u voor een zieke, dementerende of gehandicapte in uw directe omgeving zorgt, bent u mantelzorger. Meestal gaat het om zorg voor een familielid, zoals partner, ouder, kind, broer of zus maar het kan ook gaan om zorg voor iemand uit uw vriendenkring of uit uw buurt.

De zorgtaken kunnen steeds meer tijd vragen waardoor tijd om samen dingen te doen in het gedrang komt. Ook is het soms lastig om activiteiten te ondernemen die voor beiden geschikt en ontspannend zijn.
Deze middag geeft de mantelzorgconsulent u tips en adviezen hoe u invulling kunt geven aan vrije tijd met elkaar.

Daarnaast is er gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten en ervaringen of informatie uit te wisselen en aan het einde van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om persoonlijk iets met de mantelzorgconsulent te bespreken. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en wordt gehouden van 13.45 tot 15.30 uur (de zaal is geopend vanaf 13.30 / gelegenheid tot napraten kan van 15.30 uur tot 16.00 uur). Opgave is wel gewenst, dit kan tot 14 april a.s. door te bellen naar VIT-hulp bij mantelzorg (0544) 82 00 00 of te mailen naar info@vithulpbijmantelzorg.nl. De bijeenkomst wordt gehouden Partycentrum Langeler, Spalstraat 5, 7255 AA Hengelo en is een initiatief van de VIT-hulp bij mantelzorg.Ander nieuws