Header image

Vrij wonen en bouwen op De Woerd

GROENLO - Het College van B&W van Oost Gelre heeft het bestemmingsplan De Woerd in Groenlo vastgesteld. Als de gemeenteraad op 13 april het bestemmingsplan ook vaststelt kan de gemeente starten met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken en de verkoop van kavels. Het plan De Woerd in Groenlo ligt tussen het plan De Brouwerij (voormalig Grolsch terrein) en het Stadspark Grolse Weiden. Het plan omvat 31 vrijstaande woningen en 14 twee-onder-één-kapwoningen. Sleutelwoorden in het plan zijn groen, duurzaamheid en welstandsvrij bouwen. Het plan maakt onderdeel uit van wat ook wel de Noordrand wordt genoemd. Dat is het gebied waarin niet alleen De Woerd, maar ook het Stadspark Grolse Weiden ligt en het nog te ontwikkelen gebied op de hoek Halve Maanweg-Borculoseweg. Op deze laatste locatie wordt momenteel een bodemonderzoek uitgevoerd in verband met nieuwbouwplannen voor een supermarkt. De verkaveling van het plan De Woerd is ruim en bevat veel groen. Veel van de woningen hebben uitzicht op een groenzone of liggen aan het Stadspark Grolse Weiden. De vrijstaande woningen worden welstandsvrij gebouwd. De woningen moeten uiteraard voldoen aan het bouwbesluit, maar de gemeente stelt geen eisen aan materiaalgebruik en of bijvoorbeeld kleurstelling. Het is wel verplicht om met een gecertificeerde architect samen te werken. Het plan De Woerd staat ook in het teken van duurzaamheid, zowel in het openbare gebied (bijvoorbeeld Led-verlichting) als in de bouw van woningen. De gemeenteraad heeft voor het gebied een stedenbouwkundige structuur en beeldkwaliteitsplan vastgesteld op 3 november 2009. Als de gemeenteraad op 13 april een positief besluit neemt over het bestemmingsplan is het streven om De Woerd 1e fase dit najaar bouwrijp te maken. De reden hiervoor is dat na de vaststelling er nog een mogelijkheid is om beroep aan te tekenen tegen de vaststelling. Als dat gebeurt kan de afhandeling er van enkele maanden in beslag nemen. Vóór het bouwrijp maken start worden de eerste kavels verkocht. De grondprijzen en exacte voorwaarden zijn nog niet bekend. Hierover volgt zo snel mogelijk nader bericht, evenals over de start van de verkoop. De verwachting is dat dit kort na de zomervakantie zal gebeuren. Verbinding met Stadspark Grolse Weiden Bij de ontwikkeling van de Woerd wordt heel nadrukkelijk gekeken naar de verbinding met het Stadspark Grolse Weiden. Het gebied De Woerd dient als verbindingsroute voor vleermuizen. Daarom worden tijdens de Nationale Booomplantdag, vandaag 17 maart, hoge bomen geplant op de grens van het stadspark en De Woerd. De bomenrij dient als overgang tussen De Woerd en het stadspark Grolse Weiden. Ook zijn de bomen een compensatie voor de bomen die nog gekapt worden in het plan de Woerd. De bomenrij bestaat uit ongeveer 20 elzen en 50 krenten. Het is bijzonder dat deze bomen aangeplant worden vóór realisatie van de woonwijk, omdat dit kansen biedt voor flora en fauna in het gebied.

Ander nieuws