Header image

Voorstel subsidieregeling energiebesparende maatregelen

OOST GELRE - Het College van B&W stelt de gemeenteraad voor een nieuwe subsidieverordening vast te stellen. Dit maakt het voor huiseigenaren mogelijk om maximaal 500 euro subsidie te krijgen voor energiebesparende maatregelen in hun woning. Een eerdere regeling in 2009 was erg succesvol in Oost Gelre. Met de subsidie wil het college net als in 2009 huiseigenaren van woningen, waarin ze zelf wonen, stimuleren om energiebezuinigende maatregelen toe te passen die goed zijn voor milieu en klimaat. De subsidie is te krijgen voor de volgende maatregelen: HR++ glas, zonneboilers, zonnecollectoren, vloerisolatie, dakisolatie en gevelisolatie. De regeling past in het Klimaatprogramma 2009-2012  van de gemeente. De provincie Gelderland heeft aan de Achterhoekse gemeenten bijna een half miljoen euro beschikbaar gesteld om de regeling uit te kunnen voeren. Per gemeente is dit 50.000 euro. Voor de Achterhoek betekent het dat per gemeente 100 huiseigenaren een subsidie van 500 euro kunnen krijgen. Natuurlijk vooropgesteld dat ze in aanmerking komen voor een maximale toekenning. De regeling is een herhaling van vorig jaar en was in Oost Gelre een succes. Maar liefst 109 huiseigenaren profiteerden van de regeling. Als de gemeenteraad 21 september a.s. akkoord gaat start de regeling per 1 oktober 2010. Zodra de gemeenteraad een besluit genomen heeft worden de voorwaarden bekend gemaakt en aanvraagformulieren beschikbaar gesteld via de website. Wie nu al informatie wil kan contact opnemen met de gemeente Oost Gelre, dhr. G. Kerkhoff, te bereiken via 0544-393535.

Ander nieuws