Header image

Visie Binnenstad Groenlo opgeleverd

GROENLO- De werkgroep 'Binnenstad Groenlo' heeft onlangs de visie op de ontwikkeling van het de binnenstad Groenlo opgeleverd. Het College van B&W heeft de visie overgenomen en zal het aan de gemeenteraad voorleggen. Wethouder Hoijtink: "Je moet de visie zien als een kansenboek waarmee we het centrum van Groenlo aantrekkelijker kunnen maken voor inwoners en toeristen."

Het aanpakken van leegstand, opknappen van het straatbeeld en meer diversiteit in het winkelaanbod. Dat is in grote lijnen waar de visie Binnenstad Groenlo richting aan geeft. Wethouder René Hoijtink: "De visie geeft aan welke kant we op willen met het centrum. Waar we bij voorkeur de winkels hebben en waar de horeca. Hoe het straatbeeld kan aansluiten bij de sfeer van de vestingstad. Hoe we het wonen in dit gebied willen invullen."

De visie beperkt zich nu nog tot het gebied begrensd door Markt, Kevelderstraat, Rabeldersteeg, Lievelderstraat, Europlein en Mattelierstraat. Zeg maar het 'rondje Stadhuis'. In dezelfde lijn wordt nu ook voor de rest van het centrum een visie opgesteld. Wethouder Hoijtink hierover: "De breed samengestelde werkgroep heeft goede ideeën om de binnenstad aantrekkelijker en mooier te maken. Ideeën die voor een belangrijk deel ook zijn ingebracht door de buurtbewoners en de inwoners van Groenlo. Er ligt dus een goede visie."

Maar met een visie alleen kom je er ook niet, realiseert wethouder Hoijtink zich terdege: "Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om wat je concreet gaat doen. Hoe ondernemers inspringen op de kansen die het centrum overduidelijk biedt. De gemeente kan helpen en ondersteunen, maar kan natuurlijk niet zelf winkels of café's openen. De gemeente faciliteert en zorgt voor de randvoorwaarden, ondernemers moeten de kansen pakken".

Wethouder Hoijtink ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor de Taskforce Groenlo. De taskforce zet zich samen met de centrumcoach Teun Pals in voor het winkelbestand in Groenlo. En dat beperkt zich niet alleen tot de grote winkelketens, maar zeker ook de plaatselijke of regionale ondernemers. "Wellicht lopen er mensen rond met plannen om een winkel te beginnen, maar hebben ze net even dat duwtje nodig om de stap te wagen. Ik zou juist die ondernemers op willen roepen zich bij de taskforce te melden."Ander nieuws