Header image

Viering Ludgerdag op 13 mei in Vragender

VRAGENDER - Evenals verleden jaar zullen ook dit jaar de parochies van het Ludgerverband met Hemelvaart weer de Ludgerdag vieren. Als het definitieve besluit van de bisschop over de fusie dan binnen is, wordt deze dag meteen de officiële startdag van de nieuwe parochie Sint Ludger. De dag begint om 10.00 uur met een feestelijke eucharistieviering in de tuin bij de pastorie van Vragender. Na de viering is er koffie met broodjes en daarna worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Jongeren uit verschillende parochies hebben meegewerkt aan de voorbereiding en zullen ook op de dag zelf hun bijdrage leveren. Voor kinderen is er tijdens en na de viering ook van alles te doen.

Ander nieuws