Header image

Tweede Kerstdagviering in de St.Bonifatiuskerk te L’voorde

LICHTENVOORDE - Ensemble Vocal Pierre Vilette verzorgt op Tweede Kerstdag tijdens de viering van 10.00 uur de zang in de Lichtenvoordse St.Bonifatiuskerk, een viering voor alle parochianen van het Parochieverband St.Ludger.

Het project voert de Missa in C Mayor KV 317 uit. Deze missa brevis werd door Mozart (1756-1791 in het jaar 1779 gecomponeerd in opdracht van graaf Colloredo, aartsbisschop van Salzburg. Pas later, nadat de mis werd uitgevoerd op het kroningsfeest van de koning van Bohemen, kreeg de mis de bijnaam "Kronungsmesse". Nu is deze compositie algemeen bekend onder deze bijnaam.

In 2006 heeft "Pierre Villette" de Kronungsmesse uitgevoerd in de St. Pieter en de Friezenkerk in Rome. Wetend dat het projectkoor Mozart graag zingt, maar ook wetend dat zijn muziek graag beluisterd wordt, is er door het bestuur voor gekozen dit jaar de Kronungsmesse tijdens de viering van Tweede Kerstdag uit te voeren.

Onder leiding van gastdirigent Emile Engel en met solistische medewerking van Elkse te Lindert (sopraan), Maria Joao Carmo (alt), Ben Stevens (tenor) en John Woudt (bas) wordt deze mis ten gehore gebracht, ondersteund door de orgelbegeleiding van Dennis Vallenduuk. Dirigent, solisten en organist zijn geen bekenden in de kerkgemeenschappen van het Parochieverband St. Ludger.

Niet alleen de Kronungsmesse is tijdens de viering te beluisteren, er zullen meer werken gezongen worden. Daarnaast zullen er door het koor en in samenzang met de kerkgangers tijdens de viering kerstliederen worden gezongen. Om de kosten die gemaakt moeten worden te dekken, wordt aan het eind van de viering een deurcollecte gehouden.Ander nieuws