Header image

Toekomst skatebaan Richterslaan onderdeel van ruimtelijke visie ‘Het Hof’

LICHTENVOORDE - Het college van B&W heeft besloten dat de skatebaan en de Jongerenontmoetingsplek (JOP) aan de Richterslaan in Lichtenvoorde worden meegenomen in de te ontwikkelen ruimtelijke visie voor het gebied ‘Het Hof’. Dat houdt in dat de skatebaan en JOP voorlopig aan de Richterslaan blijven, maar niet langer dan twee jaar. Onder begeleiding van het jongerenopbouwwerk zal de JOP in de tussentijd een opknapbeurt krijgen. Ruimtelijke visie ‘Het Hof’ Voor de omgeving van 'Het Hof' (gebied tussen de Richterslaan, Lievelderweg, Dijkstraat, Rentenierstraat en Carel Looierstraat) wordt een ruimtelijke visie ontwikkeld. In dit gebied liggen ook de skatebaan en basisschool Het Hof. Het college heeft daarom besloten om de skatebaan en de JOP mee te nemen in de te vormen visie over het gebied met grote cultuurhistorische waarde. Volgens wethouder René Hoijtink zijn er verschillende doelgroepen die allemaal wensen hebben voor het gebied. “Door het hele gebied te betrekken bij het ontwikkelen van een visie, kunnen alle wensen zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. We willen samen met belanghebbenden een goed plan maken voor de omgeving van ‘Het Hof’ ”, aldus René Hoijtink. Vaste plek voor skatebaan en JOP in ‘Het Hof’ Er wordt gezocht naar een vaste plek voor de JOP en de skatebaan in het gebied ‘Het Hof’. In overleg met de jongeren is het ook mogelijk de skatebaan te vervangen door een andere sport-  en spelmogelijkheid. Dit wordt onderdeel van de ruimtelijke visie. Omdat deze visie nog niet klaar is, weten we nu nog niet waar de skatebaan en de JOP in de toekomst naartoe gaan. Daarom is besloten dat deze voorlopig aan de Richterslaan blijven totdat er een besluit ligt, maar in ieder geval niet langer dan twee jaar. Opknappen van de JOP Een groep jongeren heeft aangegeven dat zij de Jongerenontmoetingsplek graag willen opknappen. Het college heeft besloten dat ze dit onder begeleiding van het jongerenopbouwwerk mogen doen. Met de jongeren worden afspraken gemaakt, zodat buren en school geen hinder van het opknappen van de plek ondervinden. Werkgroep skatebaan
Tijdens een inspraakbijeenkomst in maart van dit jaar zijn er verschillende mensen geweest die zich hebben aangemeld om mee te denken over de toekomst van de skatebaan. In de werkgroep zijn school, jongeren, buurt en jongerenopbouwwerk vertegenwoordigd. Marieke Buist van de gemeente Oost Gelre zit de werkgroep voor. De werkgroep zal namens de school en de buurt het ontwerp van de jongeren bekijken, afspraken met hen maken en een aantal keren per jaar bespreken hoe het gaat. Binnenkort zal de werkgroep voor de eerste keer bijeen komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Buist via telefoonnummer 0544 – 39 35 67 of e-mail: m.buist@oostgelre.nl.


Ander nieuws