Header image

Thema “Bang, boos en in de war” bij Alzheimer café

LICHTENVOORDE - Woensdagavond 28 maart wordt het Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o. gehouden. Het thema is: “Bang, boos en in de war”.

Het Alzheimer Café vindt plaats in de recreatiezaal van het woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 te Lichtenvoorde. Vanaf 19.30 uur bent U van harte welkom en staat de koffie klaar. Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis zo ook de koffie en de thee. Voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Woensdagavond 28 maart 2012 is ons thema: ”Bang, boos en in de war.” Bang, boos en in de war gaat over stemmings- en gedragsproblemen die zich kunnen voordoen wanneer iemand lijdt aan een vorm van dementie. Somberheid en angst, maar ook boosheid, achterdocht en ontremming komen vaak voor bij dementie.

Hoe het komt en of we het kunnen voorkomen en hoe we er het best mee om kunnen gaan wordt besproken aan de hand van een interview met Mirjam van Roekelpsycholoog in de ouderenzorg. In de pauze kunnen ervaringen worden gedeeld. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen over het onderwerp maar ook andere vragen kunnen uiteraard aan de orde komen. U bent van harte welkom. Elke vierde woensdag van de maand vindt er een Alzheimercafé plaats in Lichtenvoorde e.o..Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Dit gebeurt allemaal in een gemoedelijke sfeer.

Jaarprogramma 2012. 25 april: Dementie en rouw. 23 mei: Weerstand tegen opname. 27 juni: Kleinschalige woonvormen Inlichtingen. Voor meer informatie kunt U bellen met de telefoon van Afdeling Achterhoek : 06-13514411. of zie de website:www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek

Het Alzheimercafé is bedoeld voor mensen uit de gemeente Oost Gelre, Aalten en Winterswijk , maar iedereen daarbuiten is natuurlijk ook van harte welkom.

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek,Careaz, Sensire, Zorgcombinatie Marga Klompé, huisartsenpraktijk Richtershagen en trajectbegeleiding dementie.Ander nieuws