Header image

Taxatie van oude boeken in Lichtenvoorde

TAXATIE EN INKOOP VAN OUDE EN ZELDZAME BOEKEN IN DE KOPPELPAARDEN IN LICHTENVOORDE. LICHTENVOORDE - Donderdag 20 mei opent cafe restaurant De Koppelpaarden in Lichtenvoorde haar deuren voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften en of oude bijbels voor het publiek op hun waarde schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Er zullen ook een paar voorbeelden te zien zijn van antieke boeken, bijbels die op originele wijze gerestaureerd zijn. Voor restauratie kan een afspraak gemaakt worden. De heer Molendijk organiseert twee keer per jaar een veiling van oude/antieke boeken en was organisator van diverse boekenmarkten in den lande, zoals de Veluwse boekenmarkten. Voor taxatie wordt 3,- euro per persoon gevraagd. Taxatie gebeurd zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek verkeert. Met enige regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op. Onlangs werd door Arie Molendijk een onbekend boek, geschreven voor 1500, ontdekt tijdens een taxatiedag in Friesland. In Hulst kwamen zelfs twee zeldzame middeleeuwse handschriften voor de dag. Desgewenst kunnen bezoekers hun oude boeken ter plaatse verkopen. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te vervoeren boeken kan eventueel een afspraak worden gemaakt. De taxatie begint om 13.00 uur en eindigt rond 16.30 uur aan de Rapenburgsestraat 20 in Lichtenvoorde . Er is voldoende parkeergelegenheid.

Ander nieuws