Header image

Taxatie en inkoop van oude en zeldzame boeken

LICHTENVOORDE- Donderdag 20 mei van 13.00 – ca. 16.30 uur opent Cafe restaurant De Koppelpaarden, Rapenburgsestraat 20 in Lichtenvoorde haar deuren voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften en of oude bijbels voor het publiek op hun waarde schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Er zullen ook een paar voorbeelden te zien zijn van antieke boeken, bijbels die op originele wijze gerestaureerd zijn. Voor restauratie kan een afspraak gemaakt worden. De heer Molendijk organiseert twee keer per jaar een veiling van oude / antieke boeken en was organisator van diverse boekenmarkten in den lande, zoals de Veluwse boekenmarkten. Voor taxatie wordt 3,- euro per persoon gevraagd. Taxatie gebeurd zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek verkeert. Met enige regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op. Onlangs werd door Arie Molendijk een onbekende incunabel (een boek voor 1500) ,,ontdekt” tijdens een taxatiedag in Friesland. In Hulst kwamen zelfs 2 zeldzame middeleeuwse handschriften voor de dag …. Desgewenst kunnen bezoekers hun oude boeken ter plaatse verkopen. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te vervoeren boeken kan eventueel een afspraak worden gemaakt. Regelmatig taxeert Molendijk op uitnodiging in musea, bibliotheken, kerken en op monumentendagen. De belangstelling is overwegend groot op dergelijke dagen. Inmiddels heeft hij meer dan 500 taxatiedagen achter de rug. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving en de koffie staat klaar. Plaats: LICHTENVOORDE, Cafe restaurant De Koppelpaarden, Rapenburgsestraat 20. Tel. 0544 371204. Datum en tijd: Donderdag 20 mei van 13.00 - ca. 16.30 uur. Inlichtingen: Antiquariaat A.C. Molendijk. Tel . 010 4667164 of 06-51950097. info@molendijkboeken.nl (niet voor taxaties)

Ander nieuws