Header image

Taskforce centrum Groenlo wil oogsten

OOST GELRE - “De kansen voor Groenlo in beeld brengen en het imago van het centrum verbeteren. Mensen informeren over en betrekken bij het levendig en aantrekkelijk maken van het centrum van Groenlo.” Dat is in het kort gezegd de uitdaging voor de Taskforce centrum Groenlo, aldus voorzitter Bas Wallerbosch. Veel omliggende plaatsen en buurtschappen zijn georiënteerd op Groenlo. Tel daar nog eens de jaarlijks 500.000 toeristische overnachtingen van camping Marveld bij op. Ook de uitstraling van Vestingstad Groenlo draagt bij aan de promotie, somt Wallerbosch de kwaliteiten van Groenlo op: “De Taskforce Groenlo wil deze kwaliteiten inzetten om vooral de diversiteit van het winkelaanbod in Groenlo te verbeteren en leegstand te voorkomen.” De Taskforce centrum Groenlo bestaat uit mensen die zich nauw betrokken voelen bij het centrum. Mensen met diverse achtergronden en ingangen in diverse branches. Vertegenwoordigers van het GOV en de horeca, een bedrijfscontactfunctionaris van de Rabobank, Teun Pals van MKB-REVA, een makelaar, ondernemers en iemand die de bouwwereld als achtergrond heeft. De taskforce probeert ideeën om te zetten in ontwikkelingen. Bas Wallerbosch hierover: “We begeleiden en adviseren potentiële ondernemers en proberen zo de diversiteit van het winkelaanbod in Groenlo te verbeteren. Ook proberen wij leegstand te voorkomen en winkels/ondernemers naar het centrum te trekken.” Wallerbosch onderkent dat veel van de activiteiten zich nu nog achter de schermen afspelen. “Op dit moment steken we veel energie in het leggen van contacten. Zeg maar het warm maken van potentiële ondernemers voor Groenlo. We hebben ze immers iets te bieden. Groenlo heeft veel potentie. Niet alleen de kwaliteiten die ik al opsomde, maar ook het feit dat er in 2011 een centrumplan voor Groenlo ligt. Het komende jaar moeten we al dit voorwerk omzetten in zichtbare resultaten.” Eén van de acties is het plan om binnenkort een grote groep potentiële ondernemers en winkelketens naar Groenlo te halen. De taskforce is op dit moment bezig om daar samen met MKB-Reva, de gemeente en Marveld recreatie een goed programma voor te organiseren. Bas Wallerbosch heeft vertrouwen in die bijeenkomst: “Natuurlijk is het nu een lastige tijd gezien de economische crisis. Maar als zich een kans voordoet, moeten ondernemers wel als eerste aan Groenlo denken. En op dat moment moeten wij er als de kippen bij zijn om ze over de streep trekken.” Voor informatie of ideeën voor winkelvestiging kunnen mensen terecht op de website www.winkeleningroenlo.nl of een mail sturen naar penningmeester@gov-groenlo.nl. Bellen mag ook naar voorzitter van de Taskforde centrum Groenlo Bas Wallerbosch 06-30257744.

Ander nieuws