Header image

Tandartsbus voor bewoners Zorgcombinatie Marga Klompé

GROENLO - Verpleeghuisbewoners van de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK) kunnen met ingang van september dit jaar naar de tandarts in een tandartsbus die voor de deur stopt. Marga Klompé is een samenwerking aangegaan met NoviaCura, het bedrijf dat voor hen de tandartsbus met bijbehorende apparatuur verzorgt en waarin altijd een tandarts uit de regio werkt.

Voor de bewoners van de verpleeghuizen van SZMK betekent dit dat gewerkt wordt met een tandarts uit de eigen regio. Voor de locatie De Hoge Weide in Lochem is dit tandarts B. Polman, voor de locatie De Molenberg in Groenlo tandarts R. Waanders uit Lichtenvoorde en voor de locatie Pronsweide in Winterswijk tandarts J. Hengeveld. Werken met een tandarts uit de eigen regio heeft als voordeel dat deze de leefomgeving en het dialect van de bewoner kent en ook de bewoner kan helpen buiten de tandartsbus om.

SZMK heeft, voordat zij hiertoe besloot, in februari van dit jaar eerst een proef laten uitvoeren met NoviaCura, die met een mobiele tandartskamer langs zorginstellingen komt. Uit de proef bleek dat de tandarts geen problemen ondervond om meteen aan de slag te kunnen met de eerste cliënt. Hieruit bleek dat de bus goed is uitgerust met alle benodigde apparatuur van uitstekende kwaliteit.

NoviaCura zet in op hoogwaardige zorg en door haar faciliteiten kunnen op één dag net zo veel cliënten worden behandeld als in een gemiddelde praktijk aan huis. Met de tandartsbus wordt de mondzorg voor de cliënten beter toegankelijk en efficiënter dan voorheen. Met de rijdende tandartsbus/praktijk kunnen ongeveer 24 cliënten per dag gezien en soms zelfs behandeld worden. Het aloude principe van de schooltandarts wordt hiermee toegepast op de mondzorg voor ouderen. Voor wat betreft de logistiek heeft NoviaCura een goede oplossing, er zijn drie rolbehandelstoelen. De stoel wordt naar de cliënt gebracht. De cliënt kan vervolgens in deze stoel naar de bus worden gereden, waar met behulp van een lift de cliënt met de stoel in de bus wordt gebracht. Zowel de bewoners als de tandartsen en de assistenten zijn erg tevreden over de faciliteiten.

Naast de komst van de tandartsbus heeft SZMK met hulp van Midomo tien mondzorg-coördinatoren opgeleid. Zij beschikken over bredere kennis van de problematiek bij ouderen en kunnen collega’s op de afdelingen ondersteunen bij het behandelen en voorkomen van mondproblemen. Op deze manier biedt SZMK de cliënten van de verpleeghuizen goede mondhygiëne en tandheel- kundige zorg, waardoor veel mondproblemen en de gevolgen daarvan worden voorkomen.Ander nieuws