Header image

Taal en Teken Achterhoek komt met nieuwe productie

LIEVELDE - Regisseur Theo Soontiëns is al enige tijd bezig met de voorbereidingen van een multidisciplinair amateurkunstproject binnen de gemeente Oost Gelre in het kader van Taal en Teken. Taal en Teken is een vervolgtraject op schrijfwedstrijd Aan het woord! Achterhoek en wordt georganiseerd door het Servicepunt Amateurkunst Oost Achterhoek in opdracht van Cultuurpact Achterhoek, de initiatiefnemer van dit project. Teksten, aangeleverd voor de schrijfwedstrijd, zijn uitgangspunt voor een nieuwe productie.

Uniek aan dit concept is dat kunstenaars vanuit verschillende disciplines samenwerken om een nieuwe, nog niet bestaande voorstelling te maken. Doelstelling is ondermeer om binnen de amateurkunst aan te zetten tot meer interdisciplinaire samenwerking.

Eind september kreeg de gemeente Aalten de primeur met een productie gebaseerd op het gedicht “Schaatsen” van Mariëlla Vermeer, publieksprijswinnaar van de wedstrijd en zaterdag 27 november was Winterswijk aan de beurt om getuige te zijn van de vertaling van het verhaal “Verstild”, een traditioneel liefdesepos, door amateurkunstenaars uit de gemeente Winterswijk.

Tijdens de midwinterfair bij Erve Kots, dinsdag 28 en woensdag 29 december, wordt het verhaal “Winterlicht”vertolkt middels een multidisciplinair kunstproject onder de bezielende leiding van regisseur Theo Soontiëns. In “Winterlicht” verschijnt de monnik Philippus ten tonele. Philippus is een nijver man. Hij studeert, schrijft en schildert zo lang het daglicht dat toelaat. Maar dat daglicht neemt elk jaar, met het naderen van de winter, steeds verder af met als gevolg dat Philippus steeds korter kan werken. Dat hindert hem en het feit dat hij van de proost Dionysius ook niet meer kaarsen mag branden brengt Philippus tot een even spectaculaire als creatieve gedachte: Hij wil in de zomer licht opvangen in kisten om die dan in de winter open te zetten om het tekort aan licht aan te vullen. Tegen de achtergrond van de belegering van de stad door de troepen van de prins volgen we de monnik op zijn zoektocht op de grens van natuur en fantasie.Ander nieuws