Header image

Straatnaamgeving Flierbeek fase 2 bekend

LICHTENVOORDE - Op 15 november a.s. gaat de kavelverkoop voor plan Flierbeek, fase 2, van start. Het college van B&W heeft op 25 oktober de straatnaamgeving vastgesteld. Er is voor gekozen om de straten namen van inheemse roofvogels en reeds bestaande straatnamen toe te kennen. De straatnamen zijn bijvoorbeeld: Boomvalk, Sperwer, Leeuwerikstraat en De Steenuil.

De straatnaamgeving voor Flierbeek fase 2 is als volgt vastgesteld: Bestaande straatnamen: Patrijsstraat, Leeuwerikstraat en Watersnipstraat. Nieuwe straatnamen: Boomvalk, Sperwer, Kiekendief, Bosuil, Buizerd, Havik. Specials: De Torenvalk, De Steenuil en De Aalscholver. De naamgeving sluit aan bij de straatnamen van weide- en watervogels zoals die in Flierbeek fase 1 en de wijken Zuid-West fase 1 en 2 zijn toegekend. Bovendien wordt hiermee een ‘vogelwijk’ gecreëerd. Er is gekozen om de bestaande straatnamen te gebruiken omdat dit logischere is vanwege de opbouw van de verkaveling en de nummeraanduidingen. De specials krijgen een aparte uitstraling, daarom is er voor gekozen om het lidwoord ‘de’ toe te kennen voor de namen van de roofvogels. Daarmee wordt de bijzondere uitstraling versterkt.

Op 16 en 17 november organiseert de gemeente bovendien een inloopmiddag. Op dinsdag 16 november bent u van 16.00 – 19.00 uur van harte welkom in het gemeentehuis in Lichtenvoorde.Ander nieuws